Proiecte

Cercetări experimentale privind analiza unor vinuri tradiționale românești prin metode spectrale și cromatografice în vederea stabilirii caracterului de unicitate al acestora

2019-01-20

Contract:

22N/2019

Proiect

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect "Cercetări experimentale privind analiza unor vinuri tradiționale românești prin metode spectrale și cromatografice în vederea stabilirii caracterului de unicitate al acestora"

 

Programul Nucleu

Contract 22N/2019

Proiect PN 19 02 04 02

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 11.10.2019-10.12.2022

Buget: 1.950.000 lei

 

Obiectivul proiectul:  Aplicarea unor metode spectrale și cromatografice pentru stabilirea caracterului de unicitate al unor soiuri de vinuri tradiționale românești si creșterea siguranței alimentare în contextul pieței europene extinse. Se urmărește stabilirea caracteristicilor care conferă caracterul de unicitate, specificitate și calitate ale acestora, precum și realizarea unei amprente a vinurilor românești. Unicitatea din punctul de vedere al calității in cazul soiurilor tradiționale este în acord cu politicile Uniunii Europene „food from born place”, viziune care se aliniază conceptelor de alimentație personalizată.

 

Obiective specifice:

  • Analiza stadiului actual de aplicare a metodelor spectrale, cromatografice si de amprentare în analiza vinurilor în domeniul cercetării la nivel național și internațional in sensul dezvoltării unitare a acestora pentru identificarea caracteristicilor de unicitate a unor soiuri de vinuri tradiționale românești.
  •  Elaborarea unui cadru corespunzător din punctul de vedere al trasabilității, conformității si siguranței alimentare, pentru analiza caracteristicilor de unicitate a unor soiuri de vinuri tradiționale romanești prin metode spectrale (RMN, FT-IR), de amprentare (eNose), și cromatografice (HS-SPME-GC-MS), în context geografic și climatic.
  • Integrarea metodelor de analiză studiate corelate cu analiza statistică în elaborarea unui pachet unitar de caracterizare a soiurilor de vinuri tradiționale romanești, cu accent pe soiurile Fetească Neagră, Fetească albă, Fetească Regală și soiurile tradiționale românești cultivate în areale restrânse.

 

Responsabil proiect: Fulvia Ancuța Manolache

E-mail: fulvia.manolache@yahoo.com