Proiecte

Cercetări experimentale privind analiza unor vinuri tradiționale românești prin metode spectrale și cromatografice în vederea stabilirii caracterului de unicitate al acestora

2019-01-20

Contract:

22N/2019Proiect

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect "Cercetări experimentale privind analiza unor vinuri tradiționale românești prin metode spectrale și cromatografice în vederea stabilirii caracterului de unicitate al acestora"

Programul Nucleu
Contract 22N/2019
Proiect PN 19 02 04 02
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 11.10.2019-10.12.2022
Buget: 1.950.000 lei

Obiectivul proiectului:  Aplicarea unor metode spectrale și cromatografice pentru stabilirea caracterului de unicitate al unor soiuri de vinuri tradiționale românești și creșterea siguranței alimentare în contextul pieței europene extinse. Se urmărește stabilirea caracteristicilor care conferă caracterul de unicitate, specificitate și calitate ale acestora, precum și realizarea unei amprente a vinurilor românești. Unicitatea din punctul de vedere al calității în cazul soiurilor tradiționale este în acord cu politicile Uniunii Europene „food from born place”, viziune care se aliniază conceptelor de alimentație personalizată.

Obiective specifice:

  • Analiza stadiului actual de aplicare a metodelor spectrale, cromatografice și de amprentare în analiza vinurilor în domeniul cercetării la nivel național și internațional în sensul dezvoltării unitare a acestora pentru identificarea caracteristicilor de unicitate a unor soiuri de vinuri tradiționale românești.
  •  Elaborarea unui cadru corespunzător din punctul de vedere al trasabilității, conformității și siguranței alimentare, pentru analiza caracteristicilor de unicitate a unor soiuri de vinuri tradiționale românești prin metode spectrale (RMN, FT-IR), de amprentare (eNose), și cromatografice (HS-SPME-GC-MS), în context geografic și climatic.
  • Integrarea metodelor de analiză studiate corelate cu analiza statistică în elaborarea unui pachet unitar de caracterizare a soiurilor de vinuri tradiționale românești, cu accent pe soiurile Fetească Neagră, Fetească albă, Fetească Regală și soiurile tradiționale românești cultivate în areale restrânse.

Responsabil proiect: Fulvia Ancuța Manolache
E-mail: fulvia.manolache@yahoo.com