Proiecte

AgroServ -Servicii integrate pentru susținerea unei tranziții agroecologice durabile

2023-12-06

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Titlu proiect: AgroServ – Servicii integrate pentru susținerea unei tranziții agroecologice durabile
Programului 5.8 - Cooperare europeana și internațională, Subprogram 5.8.1 - Orizont Europa;
Tip proiect: Premiere Orizont Europa - Instituții
Contract nr. 3PHE/2023
Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București
Autoritate contractantă: UEFISCDI
Perioadă de realizare: 01.11.2023 – 31.12.2024
Buget: 52.500 lei

Obiectivul proiectului:

Obiectivul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității instituționale a IBA București și creșterea vizibilității și a implicării internaționale a institutului..

Obiective specifice:

  • inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat;
  • participarea la cursuri de instruire de specialitate, adresate în special tinerilor cercetători;
  • dezvoltarea de servicii oferite de infrastructurile proprii de cercetare;
  • publicarea în regim deschis;
  • participarea la manifestări științifice internaționale;
  • evenimente de comunicarea și popularizarea științei propuse, cu participare internațională.

Director proiect: Dr. ing. Gabriel MUSTĂȚEA
Contact:  gabi.mustatea@bioresurse.ro