Proiecte

Adaptarea măsurilor active de ocupare pentru persoane vulnerabile și asistarea șomerilor de lungă durată din zonele industrializate aferente regiunilor NE si SE

2015-01-23

Proiect „Adaptarea măsurilor active de ocupare pentru persoane vulnerabile si asistarea șomerilor de lungă durată din zonele industrializate aferente regiunilor NE și SE – Meseria mea!

Programul POSDRU 2007-2013 

Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare’’

ID: 153887/2015

Autoritate contractantă: Ministerul Fondurilor Europene

Perioadă de realizare a proiectului: 01.03.2015-31.12.2015

Buget: 737.500  lei

Obiectiv general:

Atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața muncii din Regiunile Nord-Est si Sud-Est, în vederea creșterii ratei de ocupare pentru un grup tinta minim de 225 pers (45 de pers inactive, 90 persoane in căutarea unui loc de muncă, 68 someri de lungă durată), ca urmare a facilitarii accesului la educație prin formare profesională si servicii personalizate de consiliere si asistenta, cu accent pe stimularea ocupării tinerilor in căutarea unui loc de muncă și a șomerilor de lunga durată.

Obiective specifice:

Cresterea gradului de informare si constientizare in regiunile vizate de proiect in ceea ce priveste mobilitatea geografica si ocupationala a fortei de munca, conditiile de munca, evolutiile pietei muncii, legislatie, avantaje si oportunitati de ocupare, promovarea FPC si a antreprenoriatului, a importantei combaterii somajului de lunga durata in randul tinerilor, a egalitatii de sanse, si dezvoltarii durabile, prin intermediul a 2 evenimente de informare si constientizare.

Facilitarea accesului la servicii specializate de informare, consiliere profesionala, orientare in cariera, consiliere pentru dezvoltarea personala pentru un GT de minim 225 pers, dar si la servicii de instruire antreprenoriala pentru 205 pers, prin infiintarea a doua centre regionale, care vor asigura sustenabilitatea ulterioara a proiectului.

Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung prin oferirea unui program integrat pt cel putin 225 de beneficiari (45 de pers inactive, 90 pers in cautarea unui loc de munca, 68 someri de lunga durata (din care cel putin 33 femei si 18 tineri), 22 pers care au parasit timpuriu scoala)cpt. cresterea angajabilitatii si imbunatatirea capacitatii de ocupare prin promovarea invatarii pe tot parcursul vietii si facilitarea accesului la programe de formare profesionala corelate cu cerintele pietei muncii, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii.

 Imbunatatirea capacitatii de ocupare si sprijinirea a cel putin 15 persoane pentru a accede pe piata muncii, prin servicii de mediere de specialitate..

Responsabil proiect: Adriana Macri

E-mail: adriana.macri@bioresurse.ro