Cursuri - suspendate pe perioadă nelimitată (Covid-19)

Cursuri notificare

2020-01-31

ANUNȚ IMPORTANT!

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București lansează începând cu data de 31.10.2019 a doua editie a Programului de instruire în domeniul specific al suplimentelor alimentare pe bază de plante medicinale aromatice și produse ale stupului, constând din 9 cursuri, structurate pe 3 module cu durata totală de 72 de ore, care se finalizează prin obținerea Certificatului de absolvire.

Modulul 1 – Notificarea, prezentarea și promovarea suplimentelor alimentare

Curs 1. Dosar notificare – prezentarea procedurii de notificare/cadrul legal; pregătirea dosarului de notificare; documentele necesare; evaluarea documentației și recomandări; demonstrație practică.

Curs 2. Mențiuni de sănătate – reglementări europene și legislație națională; autorități responsabile și atribuții; responsabilități operatori; restricții versus flexibilitate în formulare; EuRegister – aplicație practică; studii de caz – mențiuni în pending la plantele medicinale și aromatice.

Curs 3. Etichetare și publicitate – cadru legislativ, reglementări europene și naționale; întocmirea etichetei (informații obligatorii și voluntare); gestionare propuneri de mențiuni venite din partea operatorilor;  mențiuni nutriționale vs declarația nutrițională; realizare material publicitar (text, imagistică, simboluri) – studii de caz (așa Da, așa NU).

Modulul 2 – Calitatea și siguranța suplimentelor alimentare

Curs 1. Calitate și siguranță alimentară la plante și extracte vegetale – cerințe specifice de calitate și siguranță alimentară la materii prime și produse finite; implementarea principiilor HACCP; contaminarea fizică, chimică și biologică; frauda alimentară (falsificare/adulterare/substituție); riscuri pentru consumul uman (efectul ingerării de: microorganisme patogene; micotoxine, metale grele, reziduuri de pesticide, compuși biochimici/metaboliți secundari toxici); precauții la administrare și avertizarea consumatorilor.

Curs 2. Produsele stupului – alimente și ingrediente în suplimente; caracterizare generală (colectură/secreție); reglementări europene și legislatie națională; condiții de calitate pentru produsele apicole (standarde naționale și internaționale); cerințe de siguranță la produsele stupului (contaminanți, antibiotice, compuși toxici, fraudă alimentară); mențiuni de sănătate; riscuri asociate consumului (alergii) și avertizarea consumatorilor.

Curs 3. Recunoașterea mutuală – convenții semnate de România înainte de aderarea la UE; cerințele Regulamentului (CE) 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal, în alt stat membru; situația substanțelor de graniță; liste de ingrediente permise, limitate sau interzise în suplimente alimentare; atitudinea autorităților competente din statele membre privind recunoașterea mutuală; aplicarea recunoașterii reciproce la suplimente alimentare – studii de caz.

Modulul 3 – Ingrediente alimentare utilizate în suplimentele alimentare

Curs 1. Aditivi alimentari – definiții, categorii și  domenii de utilizare; reglementări; aport zilnic acceptat, limite maxime admise, quantum satis; liste comunitare; evaluarea siguranței alimentare; cerințe suplimentare la etichetare și grupe de consumatori vulnerabili; condiții de utilizare a aditivilor alimentari  în suplimente alimentare; studii de caz: matricile solide și lichide (siropuri, soluții buvabile).

Curs 2. Arome și coloranți alimentari – tipuri de arome și coloranți alimentari; specificul și diferența dintre aromele naturale și sintetice; reglementări specifice; substanțe/compuși aromatici cu potențial toxic și alergen; cerințe specifice la etichetare; atenționări și avertizări obligatorii; limitări de utilizare în funcție de matrici și categorii de produse.

Curs 3. Ingrediente Novel Food – definiție și categorii; cadru legal; autorități și atribuții; stabilirea statutului NF; Novel Food Catalogue; Lista comunitară a NF autorizate; procedura de consultare în cazul statutului incert; întocmire dosar tehnic; procedură autorizare NF; conținutul dosarului de autorizare; studii de caz: preparatele din cânepă și CBD; apilarnil; zeolit.

LECTORI

CS II dr. biolog T. Onisei; CS II dr. biochimist C. Mateescu; CS III dr. ing Adina Răducanu; CS I ing. dr. F. Constantinescu; CS psiholog Manuela Rascol; ing. Mariana Mihăilă; ing. Ion Buzoianu; ing. Ovidiu Marculescu; Adelina Teodorescu

ORGANIZATORI

 • Serviciul Național pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului
 • Compartimentul Dezvoltare Resurse Umane

LOCUL DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR

Sediul INCDBA-IBA din str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, București

* În funcție de numărul solicitanților se stabilește tematica și se face programarea următorului curs, conform regulii „primul venit, primul servit”.

** Pentru asigurarea dialogului dintre cursanți și lectori în timpul sesiunilor interactive, numărul de cursanți nu va depăși 10 persoane/grupă.

*** În cazul în care există solicitări pentru grupe de minim 8 cursanți, cursurile se pot desfășura și la sediul întreprinderii, adăugându-se costurile de transport și cazare dacă locul de desfășurare nu se află în București sau împrejurimi.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

În ce constă programul?

 • Instruire;
 • Exerciții practice și demonstrații;
 • Analiză studii de caz;
 • Evaluare și notare cunoștințe dobândite (test grilă);
 • Eliberare Certificat de absolvire – specializare în suplimente alimentare (diverse domenii, conform cursului sau modulului absolvit);

De ce să urmezi acest program?

 • Actualizarea cunostințelor științifice și tehnice în domeniu;
 • Noutăți legislative;
 • Program flexibil;
 • Sesiuni de câte o zi, pe grupe mici (6-10 cursanți);
 • Interacțiune operatori – autoritate (clarificări, detaliere, cunoaștere precedente, rezolvări probleme specifice, comentarii situații critice).

Cui se adresează cursurile?

 • Operatorilor din domeniul suplimentelor alimentare: producători locali, importatori și distribuitori;
 • Departamentelor de reglementare/regulatory affairs;
 • Departamentului de marketing și vânzări;
 • Departamentelor de producție și achiziții materii prime;
 • Departamentului de control al calității.

Ce buget trebuie alocat?

 • 1 curs (200 lei, TVA inclus)
 • 1 modul (3 cursuri x 180 lei = 540 lei,TVA inclus)
 • 1 program complet de instruire (9 cursuri x 170 lei = 1530 lei, TVA inclus)

Plata se va face in contul: RO28OTPV560001148434RO01, OTP Bank Romania S.A.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare

Nr. inreg. Reg.Com.: J40/4350/2011

CUI: RO27285465

Sediul: Str. Dinu Vintila nr 6, Bucuresti, sect. 2

Dupa plata cursurilor se va emite factura fiscala. Va rugam sa ne transmiteti datele de facturare!

* Taxa va fi virată în contul IBA cu minim 3 zile înainte de începerea sesiunii pentru care cursantul s-a înscris.

* Programul include pauză de masă și cafea, precum și un set de materiale informative.

Ce conține dosarul de înscriere?

Cui mă adresez pentru înscriere și întrebări?

Persoane de contact din cadrul SNPMAPS

Manuela Rascol –  manuela.rascol@gmail.com;

Ion Buzoianu –  cursuri.snpmaps@gmail.com