Laboratorul Biochimie Coloidală

Cercetări și studii
  • influenţa aditivilor (enzime, gluten, amidon) asupra calităţii făinurilor;
  • diversificarea materiilor prime pentru industria de panificaţie prin studii reologice;
  • stabilirea parametrilor tehnologici de panificație prin determinarea proprietăților reologice ale aluatului utilizând Farinograful;
  • comportarea reologică a aluatului folosind sistemul complex Mixolab (parametrii: absorbția apei, calitatea proteinelor, gelatinizarea amidonului, analiza activităţii enzimatice, retrogradarea amidonului);
  • analiza proprietăților reologice ale aluatului folosind Extensograful (parametrii: rezistența la întindere (R), extensibilitate (E));
  • analiza proprietăților reologice ale aluatului folosind Alveograful (parametrii: rezistența la deformare (P), extensibilitate (L), umflare (G), elasticitate (Ie), puterea aluatului (W));
  • determinarea vâscozității făinii cu ajutorul amilografului în vederea evaluării condițiilor de gelatinizare și aprecierii activității alfa-amilazice;
  • controlul procesului de măciniș prin analiza amidonului deteriorat utilizând echipamentul SDmatic (metodă amperometrică);
  • investigarea tranziţiilor termice în produse alimentare prin calorimetrie cu scanare diferenţială (parametrii studiați: temperatura de gelatinizare a amidonului, entalpie, studii de retrogradare).

(click pe imagine pentru detalii)

Produse realizate în laboratoarele IBA

IBA comercializează produse realizate la Stația experimentări pilot procesare cereale și făinuri

Vezi produsele