Politica de calitate

Calitatea este strâns legată de strategia dezvoltării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare–IBA București.

Politica referitoare la calitate, stabilită de Directorul General, în conformitate cu standardele de referință, corespunde cu natura mediului intern/extern și cu riscurile proprii ale organizației și are în vedere calitatea proceselor/produselor/serviciilor executate, strategia de piață și scopurile urmărite. Aceasta susține satisfacerea necesităților explicite și implicite ale clienților, în condițiile respectării cerințelor legale, este adecvată scopului și contextului organizației și este în deplin acord cu direcția strategică.

Directorul General se angajează să dezvolte și să mențină sistemul de management în concordanță cu standardele de referință adoptate în cadrul INCDBA-IBA București și să îmbunătățească continuu eficacitatea acestuia prin:

 • reînnoirea acreditarii în conformitate cu ISO/CEI 17025:2018 a activităților de încercări de laborator prin Departamentul de Controlul Calității Produselor Agroalimentare și al Ambalajelor de Uz Alimentar
 • comunicarea în cadrul organizației a importanței satisfacerii cerințelor clienților, precum și a respectării cerințelor legale și de reglementare, conformării cu cerințele standardelor adoptate și cele privind buna practică profesională privind calitatea produselor și proceselor realizate în institut
 • abordarea pe bază de procese și a gândirii bazată pe risc, comunicarea și aplicarea în realizarea proceselor a documentelor sistemului de management referitor la calitate în scopul obținerii de produse/servicii la cele mai ridicate standarde de calitate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate
 • furnizarea consecventă de produse și servicii care să conducă la creșterea satisfacției clienților prin aplicarea eficace și eficientă a sistemului de management și la îmbunătățirea performanței în ceea ce privește calitatea
 • comunicarea, ințelegerea și aplicarea politicii și documentelor referitoare la calitate la toate nivelurile organizației, îmbunătățirea continuă și asigurarea compatibilității acestora cu contextul și direcțiile strategice ale organizației; asigurarea disponibilității politicii referitoare la calitate pentru toate părțile interesate (interne si externe)
 • asigurarea că sunt stabilite, analizate și realizate obiectivele, sunt evaluate riscurile asociate, precum și limitele acceptate pentru toleranța la risc
 • asigurarea funcționării și imbunătățirii continue a eficacității sistemului de management și obținerea rezultatelor intenționate
 • asigurarea conformării cu legislația aplicabilă în vigoare și conducerea adecvată a analizei efectuate de management
 • asigurarea disponibilității resurselor necesare (resurse umane și abilităti specializate, infrastructură organizatorică, resurse tehnologice și financiare), precum si angrenarea, direcționarea și susținerea angajaților pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management
 • aplicarea metodelor declarate pentru realizarea produsului/serviciului
 • susținerea rolurilor relevante de management pentru asigurarea leadershipului în toate zonele de responsabilitate

Participarea la implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management reprezintă sarcină de serviciu a fiecărui angajat.

Răspunderea pentru calitate este a tuturor și a fiecărui angajat în parte.

Certificat RENAR Certificat SRAC Politica de calitate Politica de inovare