Blog

Siguranța alimentară

2019-11-12

Siguranța alimentară

  • conservarea alimentelor,
  • contaminanți alimentari,
  • ambalarea produselor alimentare.

Tematica de cercetare și direcții de acțiune

  • Abordare tip “sistem” de reducere a alterării alimentului, inclusiv dezvoltarea procesării integrate și a soluțiilor de ambalare; o abordare holistică a siguranței alimentelor și a termenului de valabilitate;
  • Metode de evaluare cantitativă a riscului și modelarea predictivă a riscurilor de alterare a alimentului de-a lungul lanțului alimentar, inclusiv modelele de proiectare ale produsului și procesului și impactul în lanțul frigorific;
  • Microorganisme patogene și eco-fiziologia lor; interacții, microorganisme gazdă, mecanisme de patogenitate și virulență utilizând genomici funcționale.