Stația experimentări pilot procesare cereale și făinuri

Stația experimentări pilot procesare cereale și făinuri
Descriere activități
  • cercetări de obţinere de noi produse alimentare cu calităţi nutriţionale dorite şi cu proprietăţi senzoriale acceptate de catre consumatori;
  • cercetări privind stabilirea de tehnologii inovative de procesare;
  • experimentări şi încercări pilot în cadrul proiectelor de cercetare;
  • activităţi de demonstrare a tehnologiilor şi produselor noi în colaborare cu Centrul de informare tehnologică.
Produse realizate în laboratoarele IBA

IBA comercializează produse realizate la Stația experimentări pilot procesare cereale și făinuri

Vezi produsele