Servicii

Laborator Cromatografie - Tel. 0722 51 07 24

2020-02-03

 Descarcă formular comandă

Resursă umană: 2 ingineri de industria alimentară, 1 zootehnist, 1 biotehnolog dintre care 1 CSII, 3CS

Echipamente Laborator Cromatografie

Nr.

Echipament (selecţie)

Activități

1.

Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă cu trapă ionică (GC/MSn)

Detectarea acrilamidei
din pâine și biscuiți

2.

Sistem de 2 cromatografe de gaze de înaltă rezoluţie cuplate cu spectrometru de masă de înaltă rezoluţie pentru analiza şi confirmarea dioxinelor

3.

Sistem de extracţie rapidă cu solvenţi ASE 350

4.

Generator de azot

5.

Sistem de uscare a probelor prin liofilizare cu accesorii

6.

Pompă de vid, 5 m3/oră – 1 buc.

7.

Evaporator Turbovap cu accesorii

8.

Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă cu triplu cuadrupol

9.

Rotovapor system R 210 V855, V29/32+ pompă, V 700 cu condensator și chiller, F 108

10.

Dispenser analog calibrex 521,10-100 ml+rezervor 1000 ml

11.Baie de apă cu agitator Julabo model SW 22
12.Agitator ORBITAL MULTI REX
13.
Balanţă tehnică model XE BB 1200 C
14.
Balanţă analitică de precizie cu 4 zecimale XB 120°
15.
pH-metru digital de laborator 827
16.
Baie ultrasonică model Elmasonic S 40H

Servicii de cercetare, de testare

  • Determinarea conţinutului în acrilamidă din pâine, biscuiți și alte produse similare, prin GC/MS/MS – Metodă autorizată (Autorizație sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor Nr. 58 din 14.12.2015) și acreditată RENAR (Certificat de acreditare nr. LI 1049/16.06.2016);
  • Studii experimentale privind influența unor factori (materie primă, rețetă de fabricație, proces tehnologic etc.) asupra formării acrilamidei din pâine, biscuiți și alte produse similare și modalități de reducere a acestui contaminant.
  • Implementarea sistemului HACCP în unități din industria conservelor și industria panificației.