Servicii

Laborator Chimia Alimentului și Laboratorul Biochimie Coloidală

2020-02-03

Echipamente de laborator din Laboratoarele Chimia Alimentului și Biochimie Coloidală


Nr. crt.

Echipament (selecție)

Activități

1.

Sistem dezagregare KjeldahlTerm

Proteine totale*

2.

Moară Perten 120 SR960151

Test Zeleny

3.

Aparat volum

Volum pâine*

4.

FiberTec System

Total fibre*

5.

Cuptor calcinare L9/11/B170

Cenușă*

6.

Analizor de lapte

Analize produse lactate

7.

Polarimetru automat model AP 100

Concentrația de zahăr

8.

Termobalanță Kern

Umiditate

9.

Aparat de determinat conţinutul de celuloză

Celuloză

10.

Sistem de mineralizare și unitate de analiză

Proteine totale*

11.

Sistem pentru extracţia cu solvent

Grăsimi totale*

12.

Analizor organic elemental pentru analiza cantității de azot/proteină bazat pe metoda Dumas

Proteine din cereale

13.

Analizor automat de produse lactate

Analize produse lactate

14.

Analizor automat de carne

Analize produse din carne

15.

Agitator magnetic y397

Pregătirea probelor

16.

Cântar hectolitric

Masa hectolitrică a grâului*

17.

Photochem

Capacitate antioxidantă totală

19.

Infratec 1229 Grain Analyzer

Analize complexe la cereale, oleaginoase și făinurile corespunzătoare

20.

Glutomatic Gluten Index System: Glutomatic 2200; Gluten Index Centrifuge 2015; Glutork 2020

Gluten umed și uscat*

21.

Alveograf NG Chopin cu manometru Alveolink Chopin

Proprietăți reologice ale aluaturilor - alveograma

23.

Amilograf

Activitatea amilazică

24.

Extensograf şi anexe

Proprietăți reologice ale aluaturilor - Extensograma

25.

Aparat pentru determinarea indicelui de sedimentare test Zeleny (agitator + moară)

Test Zeleny

26.

Farinograf şi anexe

Proprietăți reologice ale aluaturilor – Farinogramă*

27.

Calorimetru cu scanare diferențială

Proprietățile termice ale unor compuși organici

28.

Aparat pentru determinarea amperometrică a amidonului deteriorat

Amidon deteriorat

29.

Sistem complet pentru controlul reologic al aluatului şi făinurilor

Proprietăți reologice

30.

Vâscozimetru Brookfield

31.

Reometru Ostwald

32.

Falling Number 1900

Indice de cădere la cereale și făinuri*

33.

pH-metru de laborator

pH

Servicii de cercetare, de testare și etichetare

 • Determinarea valorii energetice, a valorii nutriționale, servicii de etichetare;
 • Determinarea gradului de degradare a grăsimilor prin tratament termic;
 • Determinarea capacității antioxidante totale;
 • Cercetări privind influenţa aditivilor (enzime, gluten, amidon) asupra calităţii făinurilor;
 • Cercetări privind diversificarea materiilor prime pentru industria de panificaţie;
 • Cercetări privind comportarea reologică a aluatului folosind sistemul complex Mixolab;
 • Cercetări privind determinarea proprietăților reologice ale aluatului utilizând Farinograful, Extensograful, sistem Mixolab, și Alveograful;
 • Cercetări privind tranziţiile termice în produse alimentare prin calorimetrie cu scanare diferenţială (parametrii studiați: temperatura de gelatinizare a amidonului, entalpie, studii de retrogradare);
 • Cercetări privind analiza amidonului deteriorat prin SDmatic (metodă amperometrică);
 • Crearea de produse alimentare cu potențial funcțional, care pot fi consumate zilnic, pe scară largă, așa cum este cazul produselor de panificație prin adăugarea unor ingrediente funcționale;
 • Îmbogăţirea conţinutului alimentelor în fibre alimentare, minerale, grăsimi nesaturate etc.;
 • Diminuarea conţinutului în zahar, grăsimi saturate, sare etc.;
 • Înlocuirea unor componente din alimente cu alte componente naturale benefice sanățatii umane (de exemplu, zahărul înlocuit de îndulcitori cu indice glicemic mic);
 • Dezvoltarea de produse de panificație cu potențial funcțional prin valorificarea unor subproduse și deșeuri;
 • Valorificarea deșeurilor și subproduselor rezultate în industria berii prin obținerea de suplimente îmbogățite în compuși bioactivi;
 • Efectul unor aditivi asupra proprietăților de gelifiere și proprietăților termice ale amidonului (retrogradarea amidonului);
 • Stabilirea termenului de valabilitate al pâinii;
 • Influența procesului de măcinare al grâului asupra amidonului deteriorat;
 • Bancă de date nutrițională a produselor de panificație de pe piață.