Servicii

Laborator Ambalarea Produselor Alimentare

2020-02-03

Resursă umană: 1 inginer chimist și 1 inginer dintre care 1 CSIII; 1 tehnician.

Echipamente laborator Ambalarea Produselor Alimentare

Nr.

Echipament (selecţie)

Activități

1.

Nişă economică Kotterman

Determinarea migrării
globale de componenţi
din ambalaje în
simulanţi alimentari, a
unor migranţi specifici
din ambalaje (metale
grele, coloranţi,
bisfenol, formaldehidă),
analiza proprietăţilor de
barieră la gaze şi vapori
de apă ale filmelor
flexibile precum și
determinarea
conținutului de metale
grele (Pb, Cd, Cr, Hg)
din ambalajele
alimentare și alimente;
determinări privind
cuantificarea
aminoacizilor din
produsele alimentare

2.

Spectrofotometru AAnalyst 400

3.

Cuptor laborator tip L1206 SR

4.

Termostat de laborator tip TC 200

5.

Pompă de vid TOP 3

6.

Generator de hidruri pentru spectrometru

7.

Mineralizator DIGESDAHL

8.

Lampă HCL pentru Cd, Fe; Driver pentru lămpi EDL; Lămpi EDL
pentru Hg, Cd, Zn, As,Se; Lampa HCL pentru Ca, Mg, Pb; Lampa EDL
pentru Pb; Lampa HCL pentru Mn, Na, Cr; Cu.

9.

Sistem de mineralizare cu microunde

10.

Spectrofotometru AAnalyst 600

11.

Baie de apă GFL 1031

12.

Sistem de răcire pentru AAnalyst 600

13.

Autoclav de laborator AH21N

14.

Amestecător de gaze KM100

15.

Maşină de ambalat în MAP/VID MULTIVAC C200

16.

Agitator magnetic cu încălzire

17.

Plită electrică pentru încălzire

18.

Aparat pentru determinarea permeabilităţii foliilor şi filmelor din material plastic la gaze

19.

Aparat pentru determinarea permeabilităţii foliilor şi filmelor din material plastic la vapori de apă

20.

Sistem cromatografie cu schimb de ioni în fază lichidă pentru analiză aminoacizi

21.

Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv

22.

Aparat universal pentru testarea materialelor, pentru încercări de tracțiune și compresie, capacitate minimă 5 kN, cu două coloane

23.

Mineralizator cu microunde ETHOS Easy (cu 15 locașe pentru vasele de dezagregare)

24.

Spectrofotometru de absorbție atomică ContrAA 700 cu sursă continuă

Servicii de cercetare, de testare

 • Cerințe și posibilități de testare a conformității ambalajelor și materialelor care intră în contact cu alimentele
 • Testarea conformității ambalajelor cu Legea 249/2015
 • Evaluarea proprietăților de barieră ale filmelor flexibile destinate ambalării produselor alimentare;
 • Evaluarea unor migranți specifici din ambalajele alimentare (formaldehidă, bisfenol A) prin metode spectrofotometrice;
 • Evaluarea senzorială a ambalajelor alimentare;
 • Testarea proprietăților fizico-mecanice ale materialelor de ambalare;
 • Studii de caz privind gradul de contaminare cu metale grele al produselor alimentare;
 • Tehnici de determinare a conţinutului de minerale din produsele alimentare;
 • Detecția și cuantificarea profilului de aminoacizi din produsele alimentare;
 • Ambalarea antimicrobiană a produselor alimentare;
 • Stabilirea termenului de valabilitate pentru produsele alimentare ambalate
Galerie produse alimentare