Servicii

Amidon modificat prin radio-degradare cu fascicul de electroni acceleraţi

2020-01-30
Brevet de invenție nr. 127402/30.12.2013.