Media

Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est

2020-08-25

GHID DE BUNE PRACTICI AL REZULTATELOR PROIECTULUI ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI
_________________________

Scopul principal al acestui articol este de a face cunoscute rezultatele proiectului “Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est” (POCU 106773), implementat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București (INCDBA IBA București) și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul are ca obiectiv general încurajarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului atât prin stimularea, sprijinirea, dobândirea noțiunilor teoretice și practice și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, cât și prin susținerea, orientarea și creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin încurajarea și susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 30 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din Regiunea Sud-Est, care vor asigura crearea unui număr minim de 60 noi locuri de muncă sustenabile.

În cadrul acestui proiect, INCDBA IBA București a desfășurat cu succes următoarele activități dedicate persoanele înregistrate în grupul țintă și viitorilor antreprenori: cursuri de formare antreprenorială în domeniul competențelor antreprenoriale pentru 385 de persoane, concurs de planuri de afaceri la sfârșitul căruia au fost selectate 30 de planuri de afaceri care s-au concretizat în noi afaceri înființate, efectuarea de stagii de practică de către viitorii antreprenori, consiliere în îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, sprijin în înființarea și demararea afacerilor și sprijin pe perioada implementării și sustenabilității afacerilor finanțate.

Principalele rezultate obținute în urma realizării activităților enumerate anterior sunt:

 • 6 evenimente de informare au fost organizate în cele 6 județe eligibile, fiecare eveniment având o durată de 2 zile
 • 1230 persoane au luat parte în total la cele 6 evenimente
 • 385 de dosare conținând documentele de bază (CI, certificat de naștere, diplomă de studii, etc.) ale grupului țintă au fost pregătite
 • 1 caravană antreprenorială a fost organizată pentru prezentarea afacerilor câștigătorilor planurilor de afaceri
 • 385 de formulare grup țintă completate
 • 345 de rapoarte de monitorizare a grupului țintă pentru persoanele care au absolvit cursurile de formare profesională în competențe antreprenoriale
 • 345 de persoane formate (competențe antreprenoriale)
 • 345 de planuri de afaceri realizate
 • 337 planuri de afaceri evaluate
 • 30 planuri de afaceri selectate
 • 30 de rapoarte privind finalizarea stagiilor de practică
 • 30 de dosare privind completarea competențelor antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă ce au câștigat concursul de afaceri
 • 30 de afaceri înființate
 • 30 de afaceri finanțate
 • 30 de rapoarte de monitorizare a sustenabilității afacerilor finanțate

În cadrul proiectului au fost atinși următorii indicatori:

 • 69 locuri de muncă au fost create și sunt existente ca urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului
 • 30 IMM-uri au fost create și sunt funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului, după cum urmează: 14 în județul Constanța, 6 în Buzău, 5 în Vrancea, 3 în Tulcea, 1 în Galați și 1 în Brăila
 • 385 de persoane au primit sprijin dintre care: 122 șomeri și inactivi și 263 angajați (inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă)

Descarcă material informativ aici.

______________________

Maria Luiza Pascal, Ing. Adrian-Ovidiu Romedea-Novikov, Dr. Ing. Claudia-Elena Moșoiu
Tel: 0724881092; E-mail: luiza.pascal@bioresurse.ro