Media

Sesiunile Webex

2020-06-09

Adresate sudenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, bibliotecarilor și managerilor de instituții, sesiunile webex sunt sesiuni online gratuite de formare profesională și dezvoltare continuă. Scopul acestor sesiuni este de a facilita identificarea și înțelegerea informațiilor academice, științifice și editoriale.

În urma seminariilor poți:

  • Învăța cum să folosești bazele de date la care ești abonat;
  • Învăța cum să utilizezi eficient resursele de informare și documentare;
  • Primi îndrumare în publicarea academică pentru nivelul internațional;
  • Descoperi noi metode de raportare a activității academice;
  • Primi un Certificat de Participare.

Pentru înscrieri la următoarele seminarii online, accesați https://www.e-nformation.ro/know-how .