Media

Rolul clusterelor in promovarea economiei circulare in sectorul agroalimentar – Consortiul Farmutil, Polonia

2022-10-24

Farmutil este unul dintre cele mai mari și mai moderne consorții agroalimentare care operează pe piața poloneză și are în implementare o strategie de dezvoltare durabilă încă din urmă cu patru decenii. Sistemul de management implementat în Farmutil exemplifică aplicarea elementelor de bază ale economiei circulare în practica industrială, cu utilizare de tehnologii curate.

Compania de producție agroindustrială Farmutil HS Ltd., din Smiłowo, este centrul consorțiului. Activitatea sa principală este utilizarea deșeurilor din industria cărnii pentru producția de făină de carne și oase (MBM). Farmutil HS a început în 1982 ca o mică fabrică de procesare cu o duzină de angajați. Prima unitate industrială, Pilutil, a debutat în 1995;  a doua, Ecoutil, și-a început activitatea în 2005, prin prelucrarea deşeurilor animale de categoria I. A treia fabrică de reprocesare, Lezachow în Sieniawa, face parte din Farmutil din 2012. În 2009, dezvoltarea ulterioară a dus la atingerea capacității de procesare a 600.000 t / an de deșeuri de carne în MBM. În 2015, implementarea liniilor continue de distructoare și sterilizatoare au crescut eficiența MBM și au redus costurile de producție cu 10% datorită consumului redus de electricitate și de abur și a proceselor simplificate (Stokłosa și colab., 2019; Kowalski, 2018). Cele patru puncte de colectare și transport deșeuri de carne și alimente au localizări optime care permit gestionarea adecvată a deșeurilor, o reciclare avansată și subvenționată, respectiv transport ieftin ecologic în siguranță la Farmutil.

Efectele CE din Farmutil au arătat că profitabilitatea s-ar realiza în principal printr-o combinație de creștere a veniturilor din activități circulare emergente și un cost mai mic de producție datorită utilizării mai productive a inputurilor și partajarea de produse, servicii și deșeuri între companii. Simbioza industrială duce la noi parteneriate și cooperare în lanțuri de valori încrucișate, economii de costuri și schimbări în structura costurilor. CE echilibrează diferite scale de afaceri pentru a prospera pe termen lung. companiile de prelucrare a cărnii din Łukow și Koziegłowy produc peste 1200 de tipuri de carne de porc și de pasăre. Produse noi de calitate superioară și funcționalitate sporită, funcții noi, funcționalitate sau modă adăugate precum și diversitatea sunt factori cheie ai versatilității și rezilienței în aceste companii. Acestea creează, de asemenea, noi oportunități de afaceri pentru companii mici si mijlocii.

Productivitatea și eficiența materială și energetică mai ridicate la nivelul companiei a dus la reducerea costurilor cu materialele și energia generate din cauza consumului mai mic de materiale și energie. Aceasta include recuperarea materialelor pentru a servi drept materii prime secundare  pentru producția ulterioară și optimizează randamentul resurselor cu materiale circulante de cea mai mare utilitate.

Dezvoltarea de noi produse și crearea de noi servicii de afaceri, cum ar fi recondiționarea componentelor și renovarea produselor oferă cunoaștere specializată. Tehnologia de producție scalabilă și transparentă poate fi utilizată în alte locații. Amplasarea unităților de producție nouă a completat utilizarea  instalațiilor logistice și de infrastructură existente pentru a reduce cheltuielile de transport.

Dezvoltarea tehnologică bazată pe principiile CE a adus și beneficii sociale. Noile soluții permit o cooperare mai eficientă și un schimb de cunoștințe, o mai bună trasabilitate a materiale și logistică tradițională îmbunătățită precum și logistică de recuperare. Efectele sociale ale CE în Farmutil (Tabelul 2) includ o schimbare în tiparele de consum prin consumul pozitiv, responsabil social, de produse și servicii. Produsele de calitate superioară au impact pozitiv asupra sănătății umane. Datorită schimbării tiparelor de utilizare, consumatorii pot folosi mai mult sau mai puțin din produs, energie sau serviciu. Rezultatul CE este un consumator responsabil social care alege produse și servicii cu mai puține influențe negative asupra mediului și care au și impact social pozitiv. Partajarea și practicile de afaceri colaborative creează mai mult beneficii economice, de mediu și sociale pentru toți utilizatorii. De asemenea, s-a observat că distribuția are impact asupra diferitelor grupuri de venituri. Companii Farmutil erau situate în cea mai mare parte în regiunea văii Note  unde șomajul este inalt. Acestea au dus la crearea de locuri de muncă și la creșterea locurilor de muncă cu înaltă calificare.

Farmutil ar putea crea o strategie care să permită implementarea pe scară largă a normelor și modelelor CE, nu doar prin inovație tehnologică, producție mai curată sau soluții eco-eficiente și minimizarea deșeurilor, dar și la nivel organizațional și social.

Farmutil este unul dintre cei mai mari producători de produse din carne din Polonia, dar nu tipic, deoarece sfera activităților sale este mult mai largă, inclusiv prelucrarea deșeurilor de carne, cultivarea cerealelor, a producție de furaje pentru animale, creșterea porcilor și a păsărilor de curte și producția de alimente pentru animale de companie. Alte companii mari de carne din Polonia s-au limitat numai la producția cărnii, eventual cu creșterea porcilor și a păsărilor. Numai unii dintre ei și-au dezvoltat propriile lanțuri de magazine de carne.