Media

Raportul evaluării dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice

2018-01-31

 Raportul evaluarii dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Proiectul: „Îmbunătățirea economiei și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES””.

Bugetul estimat al proiectului: maxim 3.000.000 euro

Durata estimata a proiectului: Maxim 36 luni.

Regiunea/Regiunile eligibile propuse pentru acest proiect: Regiunea Centru, Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea Sud-Est

. 6.Raport de evaluare_4.16_IBA