Media

ANUNȚ privind rezultatul procedurii de selecție a partenerilor privati în vederea aplicării proiectului cu titlul „Investeste social prin antreprenoriat – ISA”

2023-10-31

Referințe: Proiect „Investeste social prin antreprenoriat – ISA” care va fi depus spre finanțare prin PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (PEO) 2021-2027, Prioritate: P4. Antreprenoriat și economie socială, Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului.

Procedura aplicată: Selecție deschisă prin publicarea Anunțului de intenție privind selecția de parteneri pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București;

Numărul și data anunțului, a eratelor, dacă este cazul și data publicării acestora:

-Anunț de intenție nr. 961/16.10.2023 publicat pe site-ul instituției www.bioresurse.ro în 16.10.2023,

Conținutul raportului:

 Baza legală

  • U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobată prin Legea nr. 231/2023
  • Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă
  • Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”
  • Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

 Anunțul complet aici.