Media

PRO JOBS - Investiție pentru NEET's în regiunea SUD MUNTENIA!

2022-08-26

Comunicat de presă

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE, INOVAȚIE, CULTURĂ ȘI ANTREPRENORIAT, în calitate de solicitant, implementează în parteneriat cu INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA BUCURESTI (P1) și ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE EQ – FILIALA GIURGIU (P2) proiectului PRO JOBS - Investiție pentru NEET's în regiunea SUD MUNTENIA!, finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 1 - Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" Apel de proiecte: POCU/991/1/3/Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2 VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Scop proiectului este acela de a creste sansele de angajare pe piata muncii pentru 371 tineri NEETs din judetele Calarasi, Ialomita, Giurgiu si Prahova, prin participarea la activitati specifice de informare, formare profesionala (calificari N1 si N2), mediere, asistenta si sprijin pentru crearea si gestionarea carierei profesionale, formare antreprenoriala, consultanta si monitorizare pentru infiintarea si dezvoltarea a minim 9 entitati cu personalitate juridica, in functie de nevoia identificata si de nivelul de ocupabilitate stabilit de SPO.

Activitățile integrate ce urmează să se defășoare pe o perioadă de 17 luni ( 29 iulie 2022 – 28 decembrie 2023) au ca obiective:

OS1: Facilitarea accesului pe piata muncii pentru 371 de tineri NEETs, din judetele CL, IL, GR si PH prin participarea la: activitati de informare si mediere adaptate nevoilor GT, activitati de asistenta si sprijin in gestionarea carierei, activitati de monitorizare in vederea adaptarii beneficiarului la locul de munca. Dintre aceștia, 154 de tineri NEETs vor participa la programe de calificare N2 in domeniile Brutar, Patiser, Lucrator finisor ptr constructii si la programe de calificare N1 in domeniul Ajutor de bucatar.

OS2: Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru un numar de 40 de persoane, prin participarea acestora la 4 sesiuni de formare in domeniul Competentelor antreprenoriale, activitati de consultanta antreprenoriala customizata, sprijin si mentorat in elaborarea de planuri de afaceri, ceea ce va avea ca efect incurajarea antreprenorialului in randul tinerilor usor ocupabili, implementarea cu succes a planurilor de afaceri si gestionarea eficienta a afacerilor ce se vor crea, in jud IL, CL, GR, PH.

OS3: Crearea si dezvoltarea durabila a minim 9 intreprinderi durabile si incluzive, prin implementarea planurilor de afaceri finantate prin proiect, prin monitorizare tehnica si financiara, personalizata, pe perioada de implementare si pe perioada de sustenabilitate. Se vor crea minim 9 de locuri de munca, ca urmare a finantarii celor minim 9 entitati.

Valoarea totală a proiectului este de 4.915.942,84 lei din care 4.522.667,40 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 21.429,24 valoarea cofinanțării eligibile a partenerilor.

Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de reprezentanții organizațiilor partenere: Bădică Gabriela Camelia – Manager de proiect, email: office@adica.org.ro, Iorga Corneliu Sorin – Coordonator formare P1, sorin.iorga@gmail.com, Cornelia Munteanu – Coordonator mediere P2, email: cornelia.munteanu@gmail.com