Media

PNIPE - Lansarea Platformei Naționale de Infrastructură de Cercetare, Brazilia

2020-10-09

Ministerul Științei, Tehnologiei și Inovațiilor din Brazilia anunță, prin Delegația Permanentă a României de pe lângă UNESCO la Paris și Ministerul Educației și Cercetării din România,  lansarea Platformei Naționale de Infrastructură de Cercetare (PNIPE).

PNIPE are următoarele obiective:

  • Furnizarea accesului la informații despre infrastructura de cercetare existentă în Brazilia (laboratoare, echipamente de cercetare), locația acestora, aplicații și condiții de utilizare pentru comunitatea științifică și tehnologică, din sectorul public sau privat;
  • Încurajarea utilizării în comun a resurselor și colaborarea între grupuri de cercetare din diferite domenii, institute sau regiuni;
  • Raționalizarea și optimizarea utilizării laboratoarelor și echipamentelor de cercetare științifică;
  • Încurajarea companiilor să dezvolte produse și tehnologii noi prin utilizarea potențialului infrastructurilor de cercetare, în scopul stimulării inovării;
  • Optimizarea resurselor publice în întreținerea infrastructurilor existente precum și în crearea de noi facilități și achiziție de noi echipamente.

PNIPE este disponibilă la adresa https://pnipe.mctic.gov.br .