Media

Multi-actor approach in Cluster 6 - Horizon Europe, 16 noiembrie 2023

2023-11-13

Multi - actor approach in Cluster 6 - Horizon Europe

16 nov., 10:00 – 12:00
Online pe Platforma Zoom, limba română

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării organizează evenimentul “Multi-actor approach in Cluster 6 - Horizon Europe” aduce la un loc mai mulți actori relevanți în domeniile Clusterului 6, cu scopul de a prezenta aspectele-cadru privind integrarea acestor actori în propunerile de proiect CL6, totodată și de a identifica puncte comune de colaborare.

Abordarea multi-actor în Clusterul 6 „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu” permite actorilor relevanți să lucreze într-un mod creativ. 

Detalii despre eveniment aici.