Media

Microbiomul - o nouă definiție

2020-07-07

Microbiomul este un subiect frecvent abordat în sfera cercetării în ultimele decenii însă o definiție clară și de comun acord asupra acestui termen a lipsit. Lipsește, de asemenea, și un consens în ceea ce privește  cele mai bune practici în cercetarea pe acest subiect.

Aproximativ patru zeci de experți din cadrul proiectului MicrobiomeSupport (proiect finanțat din fonduri europene) au discutat despre lacunele actuale ale subiectului iar peste o sută experți internaționali au luat parte la un sondaj online. În urma discuțiilor și a sondajului, descrierea termenului de microbiom oferită de Whipps și colab. în 1988, a fost re-evaluată, aducându-se noi recomandări ce țin seama de cele mai recente dezvoltări tehnologice și constatări ale cercetării.

Definițiile recent elaborate au luat în calcul separarea termenilor microbiom și microbiotă, aducând în discuție compoziția microbiotei, eterogenitatea și dinamica microbiomului în timp și spațiu, stabilitatea și elasticitatea rețelelor de microbiomi, definiția nucleului microbiomilor.

Aceste definiții largi, împreună cu conceptele de unificare sugerate, vor ajuta la îmbunătățirea standardizării studiilor de microbiomi în viitor și ar putea fi punctul de plecare pentru o evaluare integrată a datelor, ceea ce duce la un transfer mai rapid de cunoștințe de la știința/cercetare în practică.

Definiția și mai multe informații pot fi citite aici.