Media

Implementarea conceptului ONE HEALTH în România

2022-12-09

Pornind de la câteva ipoteze, cum ar fi: schimbările climatice, dinamica demografică, peste 70% din boli sunt comune omului și animalelor, creșterea populației și insuficienta precauție în folosirea unor tehnologii dăunătoare, situații de criză (boli, conflicte militare etc.), alimentația nesănătoasă și medicația excesivă, oamenii de știință au conștientizat necesitatea subsumării eforturilor și realizărilor specialiștilor din toate domeniile care condiționează sănătatea și, punerea lor în practica medicală.

Conceptul „One Health”  recunoaște că sănătatea oamenilor, animalelor, solului, apei, a plantelor și a ecosistemelor sunt strâns interconectate, fapt ce presupune aplicarea unei abordări coordonate, colaborative, multidisciplinare și intersectoriale pentru a identifica riscurile potențiale sau existente care apar la interfața dintre sistemul integrat „sol - plantă – animal - om” și ecosistemele în care trăiesc.

Acest concept a fost lansat de către SUA la începutul anilor 2000 şi se referă la necesitatea şi obligativitatea luării deciziilor majore referitoare la sănătatea umană în concordanţă cu datele furnizate de medicina umană, medicina veterinară şi mediul de viaţă înconjurător, privite ca un tot indisolubil.

Implementarea conceptului „One Health” în forma sa deplină s-a produs în anul 2003, în conexiune cu Ebola, febra hemoragică în legătură cu care William Karesh [1] spune: „Sănătatea umană sau a animalelor domestice sau a faunei sălbatice nu mai poate fi discutată izolat. Există doar o singură sănătate și soluţiile necesită ca toată lumea să lucreze împreună la toate nivelurile."

De la sfârșitul anului 2005, a existat un interes din ce în ce mai mare pentru noile colaborări politice internaționale și intersectoriale privind riscurile grave pentru sănătate globală în abordarea „One Health”, care consideră sănătatea integrată a umanității ca inseparabilă de sănătatea planetei în ansamblu.

În anul 2008, Asociația Medicilor,  a Medicilor Veterinari, a Medicilor Stomatologi și a Specialiștilor din Sănătatea Mediului au convenit formarea „One Health Commission” organism care, pe plan mondial, va deveni coordonator al promovării Conceptului „One Health”.

Acest concept este astăzi unanim regăsit în marea majoritate a programelor şi activităţilor medicale, ştiinţifice şi sociale din ţările UE. Forma actuală a conceptului, la a cărui dezvoltare România a avut o contribuţie majoră, a fost lansată, oficial, în anul 2014, de către Federaţia Europeană a Academiilor de Medicină din Bruxelles.

Cazul științific pentru „One Health” este susținut de cercetări substanțiale din domeniul științelor mediului, veterinar și medical. Deși a existat o creștere a interesului pentru sănătatea globală în cadrul programelor de formare a sănătății publice din întreaga lume, este necesară o reflecție corespunzătoare asupra modului în care sunt educați profesioniștii din domeniul sănătății publice și a rolului potențial al „One Health” în acest proces.

„One Health” este o abordare care solicită „eforturile de colaborare ale mai multor discipline care lucrează la nivel local, național și global, pentru a obține o sănătate optimă pentru oameni, animale și mediu”, așa cum este definit de Grupul operativ One Health Initiative. „One Health” s-a dezvoltat ca răspuns la dovezile de răspândire a  bolilor zoonotice între specii și creșterea gradului de conștientizare a „interdependenței sănătății umane și animale și a schimbărilor ecologice”. 

Scurt istoric al prezenței și dezvoltării conceptului „One Health” în România

Mai mult ca în orice altă țară din UE, în România există preocupări instituționale privitor la tratarea interacţiunilor dintre animale, oameni, plante şi diversele medii înconjurătoare, cu mențiune specială pentru medicina comparată a mediului uman și veterinar.

Oncologia Comparată a fost statuată și a devenit lucrativă încă din anul 1968 prin profesorul Octav Costachel  al Institutul Oncologic București și prin profesorul dr. Manolescu Nicolae la Facultatea de Medicina Veterinară,  USAMV București.

Un rol activ l-a avut Institutul de Medicină Comparată (anul 1999) cu sucursale la Cluj și Timisoara din cadrul USAMV București sub conducerea profesorilor Nicolae Manolescu și Ion Miclăuș.

Asociația „One Health – New Medical Concept” România, denumită în prezent Asociația „One Health – Academician Nicolae Manolescu Strunga”, platformă de expertiză unică prin polivalența științifică a membrilor și a instituțiilor asociate a fost înființată în luna mai 2015.

În acest context, Asociația „One Health – Academician Nicolae Manolescu Strunga”, a reușit într-un timp foarte scurt să reunească specialiști și instituții cu potențial științific enorm, peste 400 de membri și peste 20 de instituții (universități, institute de cercetare, spitale și entități diverse), din țară și străinatate.

Asociaţia „One Health – Academician Nicolae Manolescu Strunga” se înscrie în zona realizării profilaxiei primare a îmbolnăvirilor la om şi animale prin studiul, monitorizarea, supravegherea şi diseminarea informaţiilor, referitoare la aspectele de patologie în cadrul lanţului mediu-plante-animale de exploatare, silvatice şi de companie-om, acestea constituind elementele de bază ale noului concept „One Health”.

În promovarea și implementarea conceptului „One Health”, Asociatia „One Health – Academician Nicolae Manolescu Strunga” acordă în plus față de direcțiile în general acceptate, o atenție deosebită medicinii comparate și a oncologiei comparate, a medicinii ocupaționale și a stilului de viață, a alimentației și nutriției, cu profilaxia primară a vieții și viața posttratament, ca obiective fundamentale.

 

[1] Executive Vice President for Health and Policy of EcoHealth Alliance