Media

FOODSafety4EU Workshop, 25 Iunie, on-line

2021-06-03

Siguranța alimentară este o prioritate majoră pentru Comisia Europeană, ale cărei politici vizează asigurarea unui nivel ridicat de protecție avieții umane și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele, garantând în același timp o funcționare eficientă a pieței interne.

Cu toate acestea, atunci când comunicarea riscurilor nu este suficient de eficientă, aceasta poate avea un impact negativ asupra încrederii cetățenilor în deciziile de gestionare a riscurilor. Noul Regulament privind transparența (2019/1381) este un răspuns direct la preocupările recente ale consumatorilor cu privire la transparența procesului de evaluare a siguranței alimentelor noastre.

Acest workshop este conceput ca o discuție interactivă cu privire la impactul noilor dispoziții ale Regulamentului privind transparența, care solicită un cadru integrat pentru comunicarea riscurilor. Paneliștii atelierului de lucru vor reprezenta categorii precum agenții pentru siguranța alimentelor, oameni de știință din domeniul alimentar, operatori din sectorul alimentar, conumatori.

Sub umbrela noului Regulament privind transparența, proiectul FoodSafety4EU va proiecta, dezvolta și lansa o platformă interactivă pentru viitorul sistem european de siguranță alimentară, care să permită utilizatorilor să acceseze resursele și datele în mod eficient, să sincronizeze strategiile de cercetare privind siguranța alimentară, să împărtășească și să schimbe cunoștințe științifice.

Detalii și înscrieri aici.