Media

FoodSafety4EU - Lansare buletin informativ

2021-04-20

Parteneriatul European FoodSafety4EU a lansat prima ediție a newsletter-ului ce conține informații despre sectorul siguranței alimentare.

Materialul informativ va avea o frecvență lunară de apariție și se va adresa tuturor decidenților politici, cercetătorilor, companiilor din mediul privat precum și publicului larg, cu scopul de a construi un sistem integrat și o comunitate colaborativă la nivel european.

_____________________________

FoodSafety4EU este un consorțiu european care sprijină Comisia Europeană în conturarea sistemului de siguranță alimentară al viitorului. Pe parcursul a 3 ani, proiectul va oferi soluții pentru a sprijini CE în eforturile sale de a alinia cercetarea, politica și inovarea la nevoile și perspectivele societății și la îmbunătățirea siguranței alimentare în Europa.

Scopul principal al proiectului FoodSafety4Eu este acela de a dezvolta și a lansa o platformă digitală pentru a ajuta cetățenii, cetățenii, oamenii de știință, companiile, CE, EFSA și autoritățile care lucrează în domeniul siguranței alimentare să proiecteze și să modeleze împreună viitorul Sistem de Siguranță Alimentară din Europa.

Detalii despre proiect și abonare newsletter  aici.