Media

FoodSafety4EU - FSOLab privind agenda strategică pentru cercetare și inovare în siguranță alimentară

2021-09-17

În septembrie 2021, seria de workshop-uri FSOLab3 din cadrul proiectului european FOODSAFETY4EU ( www.foodsafety4.eu) a început cu 22 de participanți din 14 țări din diferite sectoare de activitate (cercetare,industrie, mediul academic, inițiative europene, autorități pentru siguranță alimentară etc.).

FSOLab3 este condus de Dr. Denisa E. Duță, Dr. Nastasia Belc și Dr. Gabriel Musățea, de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București și facilitat de Dr. Biancamaria Ciasca de la Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia.

FSOLab3 își propune să dezvolte Agenda Strategică de Cercetare și Iovare pentru Siguranța Alimentelor, abordând prioritățile politice și tehnologiile emergente.

Primul atelier de lucru s-a desfășurat pe parcursul a două zile provocatoare și a introdus participanții în procesul Social Lab pentru a forma o echipă, cu scopul de a analiza strategiile de cercetare și inovare existente, programele de cercetare și planurile de implementare legate de siguranța alimentară. La sfârșitul atelierului, participanții au putut identifica idei-pilot în sectorul siguranței alimentare.

Analiza agendelor de cercetare existente a dezvăluit că factorii cheie cu impact în siguranța alimentară sunt: schimbările climatice, schimbările în sistemele alimentare și agricole, progresele tehnologice rapide și tehnologiile emergente, integrarea și îmbunătățirea metodologiilor de evaluare a riscurilor, evaluarea noilor tehnologii, actuala pandemie COVID19.

După evaluarea celor mai relevante provocări din domeniul siguranței alimentelor, direcțiile de cercetare și dezvoltare asociate au fost propuse de participanți pentru a minimiza provocările (grupate în șapte teme principale): comunicarea eficientă și conștientizare publică, pericole și riscuri noi, transformarea durabilă a sistemului de siguranță alimentară, autenticitatea și trasabilitatea alimentelor, alegeri sigure în tiparul de consum, impactul noilor tehnologii, transformarea digitală. Dintre toate acestea, “noi pericole și riscuri” a fost votată ca temă de bază cu cea mai mare importanță dintre celelalte, care trebuie luată în considerare la definirea unei activități pilot implementată pe durata de viață a proiectului.

Astfel, 2 idei pilot au reieșit:

1. Alianța privind sistemele alimentare

  • Să reunească totți actorii în materie de siguranță alimentară pentru construirea unei strategii comune cu scopul de a aborda riscurile și pericolele emergente
  • Să aibă o imagine de ansamblu a actorilor din cercetare precum și a datelor existente
  • Să construiască un parteneriat european pentru siguranța alimentelor ca instrument de colaborare
  • Să dezvolte/să participe la Forumul EFS.
2. Strategie pentru Agenda ce cercetare și inovare

 

Pasul următor: ideile pilot redactate vor fi analizate și discutate în continuare în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru pentru a stabili o listă prioritară de subiecte pentru viitoarele cercetări.

În concluzie, primul atelier FSOLab3 a fost foarte solicitant, dar a promis că va contribui la construirea unei SRIA (Strategic Research&Innovation Agenda) care va consolida rolul Europei ca lider global în standardele de siguranță alimentară.

Dr. Denisa E. Duță, FSOLab manager, FoodSafety4EU