Media

Factsheets – Inițiativa ’’Acordul Verde European’’

2022-01-14

Cercetarea și inovarea sunt factori cheie în dezvoltarea soluțiilor și tehnologiilor necesare pentru o planetă curată.

Fișele informative despre soluțiile pentru o planetă sănătoasă și curată, despre neutralitatea climatică și mobilitatea ecologică a UE se pot descărca de pe site-ul Comisiei Europene, ne anunță website-ul proiectului HEI PROMETHEUS ( https://hei-prometheus.eu/factsheets-on-european-green-deal-initiatives/).

Acordul Verde European privind mobilitatea eficientă și ecologică va ajuta politica UE în domeniul transporturilor să atingă obiectivele ambițioase pentru 2030 în materie de climă și va contribui la asigurarea durabilității transporturilor pentru toți. Dacă Europa urmează să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, atunci politica de transport trebuie să contribuie la obiectivul pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990.

Articolul complet poate fi citit aici.