Media

ETP FOOD FOR LIFE 2021 - O nouă agendă strategică

2021-06-02

Agenda strategică de cercetare și inovare 2016 pentru sectorul european de alimente și băuturi a fost creată odată cu programul cadru de cercetare și inovare Orizont Europa.

Deși impactul pe care SRIA 2016 l-a avut asupra dezvoltării obiectivelor pentru Orizont Europa, anumite evoluții/procese au necesitat remodelări ulterioare, astfel, luându-se în considerare apariția Strategiei Farm to Fork precum și apariția Green Deal,  s-a impus actualizarea strategiei Food for Life.

Planul de implementare al noii strategii Food for Life a fost și el actualizat în consecință.

Odată cu aceste actualizări, se dorește continuarea procesului de a oferi îndrumări importante Comisiei Europene, statelor membre, industriei alimentare și comunității mai largi care este interesată de alimente.

Descarcă noua strategie de aici.