Media

Dezvoltarea unui concept de panificație cu calități nutriționale îmbunătățite

2023-10-31

BUNĂTĂRIA FLORIAN S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Dezvoltarea unui concept de panificație cu calități nutriționale îmbunătățite””, cod MySMIS 156209, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1: „Promovarea transferului tehnologic.”, Prioritatea de investiţii 1.1: „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”.

Activitatea de CDI consta în validarea unor produse de panificație (pâine) fortifiate cu minerale (Zn și Se) și unele vitamine (D și E), în vederea obținerii unor produse de panificație cu proprietăți nutriționale superioare, transferabile tehnologic către producția industrială.

INCDBA IBA Bucuresti este implicata activ in realizarea următoarelor activități de cercetare-dezvoltare:

  • Demonstrarea validității la nivel de laborator a modelului tehnologic (TRL4) de îmbogățire a produselor de panificație cu minerale și vitamine esențiale, cu demonstrarea calităților nutriționale și a influențelor asupra produsului finit.
  • Validarea rețetelor tehnologice demonstrate experimental, în condiții relevante de funcționare (mediul industrial), cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL5).

Prezentarea proiectului se regaseste in prezentarea atasata.