Media

Dezvoltarea materialelor de referință și a comparărilor interlaboratoare - workshop

2022-11-25
Nevoia de încredere în performanţa unui laborator de testare se manifestă atât la nivelul clienţilor, cât și al autorităţilor de reglementare și, respectiv, al organismelor de acreditare. În acest sens, standardul ISO 17025: 2017, prin cerința 7.7 privind asigurarea validității rezultatelor, recomandă laboratoarelor să furnizeze dovezi privind controlul calității rezultatelor încercărilor efectuate. Instrumentele utilizate în evaluarea calității rezultatelor obținute din testarea produselor agroalimentare a fost tema dezbatută în cadrul workshop-ului Dezvoltarea materialelor de referință și a comparărilor interlaboratoare, organizat la sediul INCD IBA București în data de 22 noiembrie 2022. Tematica abordată în cadrul respectivului eveniment a reprezentat obiectivul general al proiectului PN19 02 04 01 - Cercetări privind dezvoltarea competențelor în realizarea materialelor de referință și a comparărilor interlaboratoare. În acest context, s-au discutat aspecte privind: instrumentele utilizate în evaluarea performanței de testare; tendințe moderne de dezvoltare a MRC-urilor; evaluarea stabilității materialelor de referință; rolul comparărilor interlaboratoare în creșterea performanței de testare; competențe necesare dezvoltării MRC-urilor și a comparărilor interlaboratoare și, respectiv, valorificarea rezultatelor din PN 19 în dezvoltarea activităților din Metrofood-RO.