Media

Concepte pentru un sistem alimentar durabil al UE

2022-02-18

Cea de-a 4-a ediție a Newsletter-ului FoodSafety4EU a fost lansată luna aceasta, cu informații noi despre subiecte din sfera lanțului alimentar.

Aflăm astfel că, la nivel global și în UE, sistemele alimentare au nevoie de o transformare urgentă și semnificativă pentru a deveni durabile. Strategia Farm to Fork, piatra de temelie a Pactului ecologic european, prevede elaborarea unei propuneri de cadru legislativ pentru a facilita trecerea către sustenabilitatea sistemului alimentar.

Comisia Europeană a inițiat un proiect de explorare a posibilelor elemente de bază ale cadrului legislativ, bazat pe o abordare participativă bazată pe sistem și facilitată de Centrul Comun de Cercetare. Intenția a fost de a genera o sursă neobligatorie de consiliere colectivă din partea unui grup internațional larg de persoane cu cunoștințe aprofundate asupra diferitelor aspecte ale sistemului alimentar al UE. Participanții au subliniat necesitatea unei acțiuni urgente, pentru a reorienta sistemul alimentar pe toate aspectele sustenabilității, au identificat și explorat ca posibile elemente relevante pentru un cadru legislativ, un cadru de evaluare a durabilității, transparenței în întregul sistem alimentar, coerenței politicilor și guvernării pe mai multe niveluri, un proces pentru a face față consecințelor tranziției și comerțului internațional.

Raportul poate fi citit aici.

Informații suplimentare despre ultimul buletin FOODSAFETY  aici.