Media

COMUNICAT DE PRESĂ - Finalizare proiect

2021-01-11

 

COMUNICAT DE PRESĂ

11.01.2021

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, cu sediul în București, sector 2, strada Dinu Vintilă, nr. 6, tel: 021.210.91.28, www.bioresurse.ro, este coordonatorul contractului de finanțare POCU/82/3/7/106773 Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est, desfășurat în perioada 11.01.2018 – 11.01.2021, cu o finanțare primită de la Programul Operațional Capital Uman în valoare de 8.074.155,22 lei care s-a incheiat.

Proiectul a avut ca obiectiv general încurajarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin încurajarea și susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 30 de afaceri cu profil non-agricol, în zonele urbane din Regiunea Sud-Est, care au asigurat crearea unui număr minim de 60 noi locuri de muncă sustenabile. Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat a fost de 38.000 Euro, reprezentând maximum de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Proiectul a avut ca obiectiv general încurajarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin încurajarea și susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 30 de afaceri cu profil non-agricol, în zonele urbane din Regiunea Sud-Est, care au asigurat crearea unui număr minim de 60 noi locuri de muncă sustenabile. Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat a fost de 38.000 Euro, reprezentând maximum de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Manager de proiect
Moșoiu Claudia-Elena
INCDBA-IBA București
Dinu Vintilă, 6, București
Tel/Fax: 021-210.91.28
claudia.mosoiu@bioresurse.ro
www.bioresurse.ro