Media

COMUNICAT DE PRESĂ – FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT POC - IBA SUPORT

2023-08-03

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, cod poștal 021102, a derulat, în perioada 04.12.2020 – 03.08.2023, proiectul Crearea Centrului Managerial "IBA SUPORT", Cod SMIS 108234, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 328/390004/04.12.2020, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.066.606,92 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 2.462.784,51 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea capacității Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București de a participa la Programele Cadru de cercetare ale Uniunii Europene (Orizont 2020 și Orizont Europa), precum și la alte programe CDI internaționale, prin crearea unui Centru Managerial SUPORT (la nivelul unui departament orizontal), denumit IBA SUPORT.           

Durata contractului: 32 de luni.

Principalele rezultate obținute: Înființarea Centrului Managerial ”IBA Suport”; Depunerea a 26 de proiecte de cercetare în competițiile lansate de Comisia Europeană (H2020, HE, Erasmus+ etc.) precum și alte programe internaționale; Organizarea de ateliere de lucru și info-days; Participarea la sesiuni de instruire; Baze de date cu potențiali parteneri pentru proiecte de cercetare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate. 

Date de contact: INCDBA – IBA București, Str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, București și punct de lucru: Str. Ancuța Băneasa nr. 5, sector 2, București, telefon 0316205833, fax 0316205834, www.bioresurse.ro. Manager proiect: Gabriel Mustățea ( gabi.mustatea@bioresurse.ro)