Media

Cel de-al 2-lea apel de depuneri METROFOOD-RI – Acces fizic gratuit la stațiile pilot de experimentări: modul de minimizare a acrilamidei în produsele de panificație.

2020-07-24

În cadrul proiectului METROFOOD – PP (faza pregătitoare pentru METROFOOD-RI), s-au deschis două apeluri pentru a permite accesul utilizatorilor la instalațiile de cercetare, cu scopul de a executa o parte din proiectele de cercetare. Proiectele care sunt aliniate obiectivelor METROFOOD-RI și care îndeplinesc cerințele tehnice, științifice și etice vor primi acces GRATUIT la instalațiile de cercetare.

Primul apel deschis este adresat cercetătorilor angajați în analiza nanoparticulelor din alimente: aplicanților se oferă acces gratuit la instalația TEM din Sciensano – pentru detalii accesați https://www.sciensano.be/ro.

________________________________________________________

Cel de-al doilea apel deschis are ca scop transferul de cunoștințe științifice precum și găsirea de soluții tehnice pentru operatorii din industria alimentară cu privire la modul de adaptare/îmbunătățire a tehnologiei de procesare a alimentelor pentru a inhiba sau minimiza contaminanții procesării, în special acrilamida, în produsele de panificație.

Alți potențiali utilizatori: autorități oficiale de control al siguranței alimentare, factori de decizie, cercetători, mediul academic și studenți.

Accesul fizic la: stațiile experimentări pilot ale IBA București și laboratoarele lor asociate.

Termen limită pentru a aplica:
30 Septembrie 2020, ora 17.00 CEST / 16.00 ora României.

Unde?
Nodul național METROFOOD-RO IBA București din Strada Ancuța Băneasa nr.5, Sector 2, București.

Când?
Prima sesiune: 9-13 Noiembrie 2020.

*datorită pandemiei Covid19, este posibil ca această dată să suporte modificări. Orice modificare va fi publicată pe site-ul www.bioresurse.ro sau www.metrofood.eu.

Context:

Acrilamida (AA) este un contaminant chimic de proces, care se formează atunci când produsele alimentare sunt supuse proceselor tehnologice de prăjire, coacere, la temperaturi mai mari de 1200C, fiind rezultatul reacțiilor chimice dintre o serie de aminoacizi specifici și glucide reducătoare, compuși cu grupări carbonil. Această reacţie, cunoscută sub denumirea de reacție Maillard, conferă produselor alimentare, pe de o parte, culoare și aromă corespunzătoare, iar, pe de altă parte, conduce la formarea acestui compus nedorit, AA. Cele mai mari concentrații de AA sunt prezente în cartofi prăjiți și copți, urmate de produsele din cereale și cafea; cantități mici de AA au fost găsite în produsele lactate, din carne și pește (Becalski și colab., 2003, 2016; Ahrné și colab., 2007; Alves și colab., 2010).

AA este cunoscută pentru efectele sale neurotoxice și a fost clasificată de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului  ca fiind "un potențial carcinogen la oameni" (grupa 2A) (IARC, 1994). În 2001, Comitetul  Ştiinţific pentru Toxicitate, Ecotoxicitate şi Mediu a demonstrat riscurile asupra sănătății și proprietăţile toxice ale AA, neurotoxicitate, genotoxicitate, carcinogenitate şi toxicitate reproductivă (CSTEE, 2001). Există o preocupare permanentă a experților de a reduce concentrația de AA din alimente la cel mai scăzut nivel posibil, iar din 2017, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul 2158/2017 privind măsurile de reducere și nivelurile de referință pentru acrilamida din produsele alimentare care sunt obligatorii pentru toate statele membre. Ulterior, a fost adoptată Recomandarea UE 1888/2019 privind monitorizarea prezenței acrilamidei în anumite produse alimentare.

Conform Reg. CE 2158/2017, nivelurile de referință pentru AA sunt:

 • 50 μg/kg în produse moi de pâine, obșinute din grâu și 100 μg/kg din alte cereale;
 • 350 μg/kg în biscuiți și vafe și 300 μg/kg pentru alte produse similare din această categorie;
 • 800 μg/kg în produse din turtă dulce.

Companiile procesatoare de alimente au nevoie să monitorizeze, să evalueze și să reducă prezența AA în produsele lor, în cazul în care materiile prime conțin precursorii ei sau sunt aplicate tratamente termice neadecvate, care ar putea duce la creșterea nivelurilor de AA.

Pâinea constituie o bază importantă a dietei cotidiene în majoritatea țărilor europene. Pâinea contribuie cu 23% la expunerea prin alimentație la AA pentru adulți, urmată de biscuiți și pâine crocantă (EFSA, 2015). Expunerea medie la AA, în Europa, pentru populația adultă a fost estimată între 0,4 - 0,6 μg/kg corp/zi.

Nivelul de AA este influențat de natura ingredientelor și parametrii tehnologici precum: tipul de făină, tipul de îndulcitori, de grăsimi, procesul tehnologic, parametrii de coacere etc. În consecință, pentru a garanta siguranța alimentelor, este important să oferim operatorilor din industria alimentară informații științifice, astfel încât să se stabilească măsurile adecvate de diminuare a AA din produsele alimentare, fără a afecta în mod negativ calitatea senzorială și siguranța acestora.

Activități care vor fi realizate:

 • Experimente în stațiile pilot: 2 tipuri de făină, 2 tipuri de îndulcitori, 2 tipuri de grăsimi, 2 tipuri de procedee tehnologice (în cazul pâinii), diferite condiții de coacere (timp și temperatură);
 • AA din fiecare produs va fi testat în laboratorul Cromatografie al IBA București;
 • Evaluarea senzorială a produselor se va realiza în Laboratorul de analize senzoriale al IBA București;
 • Se vor interpreta și evalua rezultatele și se vor definitiva concluziile.

Capacități de analiză/producție a Nodului Național METROFOOD-RO, IBA București:

 • Stație experimentări pilot pentru producție;
 • Laborator Cromatografie;
 • Laborator Analize Senzoriale.

IBA București a dezvoltat și validat Metoda pentru determinarea acrilamidei din pâine, biscuiți și produse similare prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS/MS). Metoda este autorizată ANSVSA - Autorizația nr. 58 / 15.01.2018 (autorizație inițială în 2015) și este acreditată RENAR - Certificat de acreditare nr. LI 1210/Anexa nr.1/25.02.2019 (acreditare inițială în 2016).

Stația de Experimentări Pilot Procesare Cereale și Făinuri și Laboratorul de Cromatografie din cadrul INCDBA–IBA București vor demonstra măsurile care pot fi luate pentru a minimiza sau inhiba formarea AA, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2158/2017. În plus, Laboratorul de analiză senzorială va contribui la evaluarea culorii produselor de panificație  rezultate din experimentări, în vederea stabilirii unei corelații cu nivelul de AA determinat.

Participanți:
Este permis un număr de maximum 40 participanți.

Taxa de participare:
GRATUIT.

Procedura de selecție:

Procedura de selecție va ține cont de respectarea cerințelor tehnice, științifice și etice. O atenție specială va fi acordată pentru prezentarea interesului față de subiectul descris precum și distribuția geografică a participanților. În plus, se va lua în considerare ordinea de depunere a cererii, apelul fiind închis odată cu atingerea numărului maxim de participanți.

Participanții așteptați sunt de la companii de procesare produse de panificație (70% din IMM-uri), autorități din domeniul siguranței alimentare (max. 5), factori de decizie (max.5), cercetători (max.5), studenți (max.5).

Pentru a aplica, completați formularul  https://iba2020.calls.metrofood.eu/ .
*formularul poate fi completat în limba engleză sau limba română.

Program:

 • 30 Septembrie (ora 17.00 CEST, ora 16.00 ora României) – termen limită pentu depunerea aplicației;
 • 30 Septembrie – 16 Octombrie – evaluarea depunerilor;
 • 16 Octombrie – 6 Noiembrie – pregătirea experimentărilor;
 • 6 Noiembrie – 12 Noiembrie – desfășurarea experimentărilor.

Pentru orice tip de informație suplimentară, accesați calls@metrofood.eu sau gabi.mustatea@bioresurse.ro .