Media

Castigatorii concursului - Sesiunea a II-a. Concurs plan de afaceri START UP SUD-EST

2019-11-12

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Programul Operaţional Capital Uman
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – Start-up Sud-Est; Contract nr. POCU/82/3/7/106773

Lista castigatorilor concursului planuri de afaceri - sesiunea II

Lista de rezerva - sesiunea II