Media

ASIST START-UP SOCIAL

2021-03-01

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin „Programul Operational Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritara 4: „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”
Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila”
Titlul proiectului: „Utilizarea de metode inovative pentru stimularea economiei sociale la nivel multiregional – “ASIST START-UP SOCIAL”
Numar de identificare al contractului: POCU/449/4/16/126166

Metodologia internă decontare ajutor de minimis
Metodologia monitorizare afaceri finanțate
Procedura internă achiziții