Media

ANUNT SELECTIE GRUP TINTA – POCU/449/4/16/128433

2019-10-28

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul proiectului: „Susținerea atreprenoriatului social, prin facilitarea accesului la măsuri integrate, inovative și personalizate, pentru spriinirea înființării de întreprinderi sociale auto-sustenabile – “SRPM AUTO-S.E.S.”

Număr de identificare al contractului: POCU/449/4/16/128433

INCDBA IBA-Bucuresti anunta selectia de grup tinta in cadrul proiectului POCU/449/4/16/128433 cu titlul “Susținerea antreprenoriatului social, prin facilitarea accesului la măsuri integrate, inovative, personalizate, pt. sprijinirea înființării de întreprinderi sociale auto-sensibile” – SRPM – AUTO- S.E.S.

Detalii de selectie a grupului tinta

Metodologia de identificare, selectie, evaluare si recrutare a grupului tinta

In cazul in care sunteti interesati sau cunoasteti persoane interesate de participarea in acest proiect, va rugam sa trimiteti datele de contact si copii dupa actele dvs. personale (carte de identitate, certificat de nastere, ultima diploma de studiu (obligatoriu diploma de Bacalaureat), certificat de casatorie (daca este cazul), preferabil pana la data de 20.12.2019 la adresa  maria.sandric@bioresurse.ro sau la nr. 021-210.91.28.

Responsabil proiect INCDBA IBA-Bucuresti
Mosoiu Claudia Elena

Expert Identificare, recrutare, inscriere si monitorizare GT 5
Sandric Maria Magdalena