Media

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ POCU/726/6/12/135218

2021-10-21

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA-București anunță selecția de grup țintă în cadrul proiectului POCU/726/6/12/135218 "Creșterea ratei de participare a adulților la ÎPV, prin măsuri active și corelate cu piața muncii - "INTEGRA"

Persoanele eligibile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Este persoană angajată (inclusiv PFA si/sau Intreprinderi Individuale);
  • Are domiciliul într-una din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru și Nord-Vest;
  • Are împlinită vârsta de 25 ani;
  • Are varsta sub 65 de ani;
  • Are disponibilitatea de participare la activitățile proiectului (programul de consiliere profesională și tutorat, programul de formare profesională, inclusiv evaluarea și certificarea competențelor dobândite în alte contexte non-formale/informale, etc.) ;
  • Nu beneficiază de finanțare / dublă finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU 6.12, la momentul înscrierii;
  • Să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitatile proiectului;
  • Nu a urmat și nu urmează alte programe de formare profesională finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat pe care le va urma in cadrul acestui proiect.

În funcție de rezultatul ședintelor de consiliere profesională și tutorat, persoanele selectate vor participa la cursuri gratuite de formare profesională de calificare în meseriile de Lucrător în comert, Patiser/Brutar și de specializare în ocupatia de Inspector/Referent resurse umane, îmbunătățindu-și în acest fel cunoștințele pentru a avansa pe piața muncii. Cursurile de formare profesională se vor finaliza cu un certificat de calificare/absolvire, recunoscut de către Ministerul Muncii.

Absolvenții cursurilor de formare profesională vor participa gratuit la cursuri de instruire în sistem alternativ față de cel formal, pe tema TIC - “Tehnologia informațiilor și a comunicării” și “Competențe sociale și civice”, finalizate cu certificat de absolvire.

Cursurile formale și informale sunt gratuite și se vor desfășura în regiunile mai sus menționate după un calendar bine stabilit care va fi comunicat participantilor în timp util.

Dacă sunteți interesat sau cunoașteți persoane interesate, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și vor să participe în acest proiect în calitate de membru al grupului țintă, vă rugăm să transmiteți intenția dvs. de participare împreună cu datele de contact la adresa calin.stanescu@bioresurse.ro sau 021-210.91.28.