Media

Anunț începere proiect EXPERTAL

2016-09-16

logo

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

VALORIFICAREA EXPERTIZEI ÎN CERCETAREA AGRO-ALIMENTARĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CĂTRE MEDIUL PRIVAT ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE ALIMENTARE

SIGURE ȘI OPTIMIZATE NUTRIȚIONAL” – “EXPERTAL”

Septembrie 2016

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București anunță începerea, din septembrie 2016, a proiectului cu titlul  “Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional” – “EXPERTAL”.

Perioada de implementare a acestui proiect este de 60 luni începând cu Septembrie 2016.

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea expertizei obținută prin cercetare de către IBA București în domeniul calității alimentelor (senzoriale, igienice, tehnologice, nutriționale și etice), prin transferul de cunoștințe către mediul economic privat, în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– promovarea ofertei IBA prin evenimente tematice și întâlniri individuale;

– încurajarea companiilor de a solicita asistență tehnică/consiliere pentru business-ul lor;

– rezolvarea unor probleme punctuale ale industriei prin contracte subsidiare;

– formularea de contacte de colaborare de cercetare la solicitarea industriei;

– implementarea proiectelor aprobate și menținerea unui mediu prielnic colaborării între IBA și întreprinderi.

VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI este de 13.858.923 LEI din care:

– 10.226.199,58 LEI FEDR

– 1.988.563,42 LEI BUGETUL DE STAT

– 1.664.160 LEI contribuția eligibilă a întreprinderilor partenere în colaborare

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date contact

Director proiect: Nastasia Belc –  nastasia.belc@bioresurse.ro

Responsabil tehnic: Floarea Serbancea –  floarea.serbancea@bioresurse.ro

Responsabil comunicare: Cristina Stanciu –  stanciucristinaoana@gmail.com WWW.BIORESURSE.RO

Versiunea PDF a anunțului – click aici.

Logo IBA