Media

Anunț concurs posturi cercetători!

2022-02-11
INCD pentru Bioresurse Alimentare –IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare:
Ingineria resurselor vegetale și animale
  • 2 posturi cercetător științific gr. I
  • 2 posturi cercetător științific gr. II
  • 2 posturi cercetător știinșific gr. III
Calitate produse alimentare și ambalaje
  • 2 posturi cercetător științific gr. III
  • 3 posturi cercetător științific
  • 1 post asistent de cercetare științifică
Analize senzoriale și Științele consumatorului
  • 1 post cercetător științific
Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare, cu modificarile ulterioare, precum și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetaredezvoltare
și încadrarea pe funcții și grade profesionale în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, care va fi publicat pe site-ul IBA București www.bioresurse.ro.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs, precum și tematica concursurilor sunt afișate la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța, nr. 5 și pe site-ul www.bioresurse.ro.

Data și locul desfășurării concursului:
  • Proba scrisă /analiza dosarului de concurs, după caz: 16.03.2022, ora: 10.00.
  • Proba practică /interviu, după caz: 17.03.2022, ora: 10.00.

Probele de concurs se desfășoară la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5. Informații suplimentare se pot obține la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța, nr. 5, tel 031.620.58.33.

Dosarele de concurs se depun până pe 15.03.2022 inclusiv, ora 15, la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5. Departament juridic, resurse umane.

Anunț concurs aici.
Regulament aici.
Hotărâre aici.
Bibliografie aici.