Media

ANUNȚ ANGAJARE - asistent cercetare și cercetător

2021-01-14

 

A N U N Ţ

Nr. înregistrare: 10/14.01.2021

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare -IBA București recrutează 1 Asistent de cercetare și 1 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare cod COR 214535, în cadrul proiectului “Dezvoltarea și consolidarea Nodului național METROFOOD-RI (acronim METROFOOD-RO)”.

Condiţii generale: 

 • Studii de specialitate: absolvent al învățământului superior de specialitate
 • Experienţă de lucru minim 1 an;
 • Cunoștințe de operare / programare pe calculator (necesitate și nivel de cunoaștere): Windows, Microsoft Office – mediu;
 • Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): minim o limbă străină de circulație internațională la nivel de cunoaştere – mediu;
 • Participarea anterioara în proiecte de cercetare naționale sau internaționale constituie un avantaj;
 • Persoană dinamică, plăcută;

 Descrierea activităților principale, conform fișei postului:

Participă la activitățile de cercetare în cadrul proiectului “Dezvoltarea și consolidarea Nodului național METROFOOD-RI (acronim METROFOOD-RO)”.

 1. Sesizează directorul de proiect asupra disfuncționalităților pe care le întâmpină în timpul desfășurării lucrărilor și face propuneri de remediere.
 2. Utilizează aplicațiile informatice respectând cerințele de confidențialitate și securitate a datelor personale.
 3. Menține și dezvoltă relații cu experții implicați în proiect.
 4. Întocmește rapoarte cu privire la activitatea sa ori de câte ori i se solicită acest lucru.
 5. Alte atribuții, conform necesității apărute în proiect, la cererea expresă a Managerului de proiect.
 6. Elaborează articole/prezentări/postere pentru reviste și volume ale unor manifestări științifice naționale și internaționale.
 7. Asigura arhivarea documentelor respectând prevederile procedurilor interne și ale legislației aplicabile.
 8. Participă la instruiri periodice ( interne și externe).
 9. Păstrează confidențialitatea informațiilor obținute în timpul activității sale.
 10. Asigură menținerea la zi a cunoștințelor proprii privind procedurile și instrucțiunile de lucru.
 11. Semnalează personalului ierarhic superior orice activitate neconforma sau abatere de la politicile și procedurile sistemului de management al calității și situațiile care pot duce la apariția activităților neconforme.

Cei interesați sunt rugați să trimită un CV la adresa de e-mail roxana.brinzea@bioresurse.ro până la data de 29.01.2021.

Alte informații pot fi solicitate la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța nr. 5, Departament juridic, resurse umane.