Media

Angajăm economist!

2022-02-16

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare -IBA București, recrutează economist, în cadrul Departamentului Financiar -Contabil

 Condiţii generale:

 •  să fie cetăţean român;
 • să nu fi suferit o condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează.

 Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • experienţă de lucru minim 5 ani în domeniul economic;
 • cunoștințele privind contabilitatea Fondurilor Europene constituie un avantaj;
 • cunoștiințe privind folosirea limbii engleze constituie un avantaj;
 • cunoştiinţe operare PC (Office, Internet Explorer);
 • cunoașterea programelor informatice de tip ERP;
 • cunoașterea Legii Contabilității nr. 82/1991, Ordin 1802/2014, OG 119/1999.

 Activități:

 • întocmește ordinele de plată privind achitarea facturilor și a viramentelor;
 • înregistrează documente primare (facturi, deconturi, documente de plată, etc);
 • efectuează operațiuni de încasări și plăți;
 • arhivează documente specifice;
 • plătește facturi;
 • întocmește și verifică balanța lunară de verificare;
 • întocmește note contabile și fișe de conturi. 

Cei interesați sunt rugați să trimită un CV (trebuie să conțină numărul de telefon la care persoana poate fi contactată) la adresa de e-mail florentin.georgescu@bioresurse.ro.