ADER 14.1.1./2017

Parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - USAMV Bucureşti

Proiect:

Cercetări şi studii privind calitatea nutriţională a grupelor şi subgrupelor de produse alimentare româneşti în vederea asigurării unei alimentaţii sănătoase

Baza de date nutriţionale pentru produsele agroalimentare, reprezintă versiunea oficială a rezultatelor obținute în urma derulării Contractului ADER 14.1.1./2017, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Proiectul ADER 14.1.1.: „Cercetări şi studii privind calitatea nutriţională a grupelor şi subgrupelor de produse alimentare româneşti în vederea asigurării unei alimentaţii sănătoase”.

Obiectivul general al proiectului a fost „Îmbunătăţirea nutriţiei şi sănătăţii oamenilor” prin evaluarea calităţii nutriţionale a produselor alimentare de pe piaţa românească.

Această  variantă, prezintă datele nutriţionale pentru produsele de legume si fructe, produse din carne şi produse lactate.

Datele acoperă peste 200 de produse analizate în laboratoarele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, conducător de proiect, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - USAMV Bucureşti.

Pentru generarea datelor compoziţionale fiabile şi corecte în alcătuirea bazei de date nutriţionale, s-au respectat standardele, ghidurile armonizate internaţional, prevăzute de INFOODS (International Network of Food Data Systems) care promovează participarea internaţională şi cooperarea în preluarea şi difuzarea datelor complete şi exacte asupra compoziţiei de alimente, în forme adecvate pentru a satisface nevoile utilizatorilor, precum şi cerinţele asociaţiei europene EuroFIR (reţeaua de excelenţă europeană privind informaţiile alimentelor), care continuă lărgirea sistemului informaţional asupra datelor compoziţionale prin acceptarea de noi membri ai statelor europene.

 

                      Programul de întocmire a bazei de date privind compoziţia alimentelor, odată iniţiat, ar trebui să capete caracter permanent datorită dinamicii pieţei alimentare, iar rezultatele proiectului vor sta la baza unor propuneri de elaborare a politicilor de securitate alimentară şi de stimulare a producţiei interne de materii prime agroalimentare şi de produse finite.

Primary Business Address

 Sediu social:
Str. Dinu Vintilă, Nr.6, Cod 021102, Sector 2, București
Tel/Fax: 021-210.91.28; 021-211.36.39 (numai pentru serviciul Notificări Suplimente Alimentare).

Date contact:

Sediu nou:
Str. Ancuța Baneasa, nr.5, Sector 2, Cod 020323, București
Tel/Fax: 031-620.58.33; 031-620.58.34; 031-620.58.35;
Tel Asistent Director General - Gina Pîrvu 0741.270.639

http://bioresurse.ro/proiecte-nationale/

logo

http://www.usamv.ro/