Services

Compoziție și procedeu pentru fabricarea de foliiantimicrobiene de uz alimentar

2020-01-30
Brevet de invenție nr. 128620/30.03.2016,