Media

Dezvoltarea și consolidarea Nodului național METROFOOD-RI, METROFOOD-RO

2021-02-18

Rețeaua METROFOOD-RI reprezintă o infrastructură pentru promovarea metrologiei în alimentație și nutriție. Aceasta este o infrastructură paneuropeană de cercetare (RI) care vizează promovarea excelenței științifice în domeniul calității și siguranței alimentelor. Oferă servicii de metrologie de înaltă calitate în alimentație și nutriție, cuprinzând domenii extrem de interdisciplinare și interconectate de-a lungul lanțului valoric alimentar, inclusiv agroalimentar, dezvoltare durabilă, siguranță alimentară, calitate, trasabilitate și autenticitate, protecția mediului și sănătatea umană.

Institutul Național de Cercetere Dezvoltare pentru Bioresurse AlimentareIBA București a demarat în luna ianuarie 2021, proiectul finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate având ca scop dezvoltarea și consilidarea Nodului Național METROFOOD-RO, ca parte a rețelei METROFOOD-RI.

Prin înființarea Nodului Național METROFOOD-RO se urmărește dezvoltarea și consolidarea capacității de Cercetare – Dezvoltare – Inovare și de furnizare de servicii științifice, dezvoltarea instrumentelor necesare creșterii performanșei de testare a calității produselor agroalimentare, astfel încât România să răspundă cerințelor europene în domeniul securității și siguranței alimentare.

Comunicat presă.