Proiecte

Valorificarea superioară a speciei Momordica charantia L. (castravete amar) în scopul obținerii unor ingrediente alimentare funcționale cu efect hipoglicemiant

2016-01-20

Contract:

  29 N/2016

Autoritate contractantă: : Ministerul Cercetării și Inovării 

Perioadă de realizare a proiectului: 2016 - 2017

Buget: 864 000 lei

 

Obiectivul general al proiectului: valorificarea castravetelui amar (Momordica charantia L.) cunoscuta pentru proprietatile sale hipoglicemiante si utilizata ca ingredient activ in suplimente alimentare antidiabetice

 

Obiective specifice:

  • elaborarea unui studiu privind potentialul complex de valorificare a speciei prin prelucrarea diverselor organe ale plantei si utilizarea preparatelor in tratarea diabetului
  • testarea in laborator a materialului vegetal (genotip introdus in cultura de SC PETROCART SA), optimizarea modalitatilor de prelucrare primara si conditionare a biomasei, analiza fizico-chimica, caracterizarea nutritionala si testarea senzoriala a fructelor si partilor aeriene de castravete amar, evidentierea spectrului de principii biologic active sintetizate 
  • stabilirea dozelor recomandate de consum (studii de toxicitate acuta si subacuta), testarea pe model animal a actiunii hipoglicemiante a ingredientelor functionale obtinute din frunze si fructe de castravete amar 
  •  elaborarea documentatiilor tehnice, standardului de firma si a instructiunilor tehnologice pentru cele doua ingrediente functionale obtinute 

 

Responsabil proiect: Tatiana Onisei

E-mail: tatiana.onisei@bioresurse.ro

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Programul Nucleu - Cercetări privind identificarea și utilizarea unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor” – acronim NUTRISAN

Obiectivul 01: Identificarea, valorificarea și cuantificarea unor compuși bioactivi care pot crește valoarea nutritivă a unor produse și suplimente alimentare

Contract  29 N/2016

Autoritate contractantă: : Ministerul Cercetării și Inovării 

Perioadă de realizare a proiectului: 2016 - 2017

Buget: 864 000 lei

 

Obiectivul general al proiectului: valorificarea castravetelui amar (Momordica charantia L.) cunoscuta pentru proprietatile sale hipoglicemiante si utilizata ca ingredient activ in suplimente alimentare antidiabetice

 

Obiective specifice:

  • elaborarea unui studiu privind potentialul complex de valorificare a speciei prin prelucrarea diverselor organe ale plantei si utilizarea preparatelor in tratarea diabetului
  • testarea in laborator a materialului vegetal (genotip introdus in cultura de SC PETROCART SA), optimizarea modalitatilor de prelucrare primara si conditionare a biomasei, analiza fizico-chimica, caracterizarea nutritionala si testarea senzoriala a fructelor si partilor aeriene de castravete amar, evidentierea spectrului de principii biologic active sintetizate 
  • stabilirea dozelor recomandate de consum (studii de toxicitate acuta si subacuta), testarea pe model animal a actiunii hipoglicemiante a ingredientelor functionale obtinute din frunze si fructe de castravete amar 
  •  elaborarea documentatiilor tehnice, standardului de firma si a instructiunilor tehnologice pentru cele doua ingrediente functionale obtinute 

 

Responsabil proiect: Tatiana Onisei

E-mail: tatiana.onisei@bioresurse.ro