Program Nucleu "Cercetări avansate pentru tranziția la sisteme alimentare sustenabile și reziliente în acord cu strategiile europene și prioritățile SNCISI 2022-2027, acronim: SusFoodChain4RO"  PN 23 01

Cod 39 N/16.01.2023

Perioada 2023-2026

Valoarea totală: 26.429.397,85 lei

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID)

Schema de realizare