Proiecte

Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar

2017-01-20

Proiect complex „Sistem compelx de  valorificare integrală a unor speciii agricole cu potenţial energetic şi alimentar” (VALINTEGR)

Proiect component P4 – „Valorificarea potenţialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, seminţe de sorg, turte rezultate de la obţinerea uleiului din seminţele de cânepă presate la rece)”

Program 1- Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare 

Subprogram 1.2. - Performanţă instituţională, Proiecte de dezvoltare instituţională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI competiţia 2017.

Proiect PN-III – ctr. nr. 9 PCCDI/2018-2020

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 09.03.2018 – 31.12.2020

Buget: 640.760 lei

 

Obiectivul proiectul: Valorificarea potențialului alimentar al topinamburului, semințelor de sorg și turtelor rezultate de la obținerea uleiului de semințe de cânepă presat la rece prin obținerea a 4 produse cu potențial funcțional: două produse de panificație având ca ingrediente funcționale tuberculii de topinambur și semințele de sorg, o băutură simbiotică fermentată non-alcoolică din tuberculi de topinambur și semințe de sorg și un supliment alimentar obținut din frunze de topinambur și turtele rezultate de la obținerea uleiului de canepă.

 

Obiectivele specifice:

 

  • Studii privind stadiul actual al cercetărilor în domeniul producerii alimentelor funcționale;
  • caracterizarea compoziţională complexă a materiilor prime în vederea utilizării lor pentru obţinerea produselor alimentare cu potențial funcțional;
  • realizarea celor patru tipuri de produse cu potențial funcțional în faza de laborator;
  • realizarea la nivel pilot a produselor celor patru tipuri de produse cu potențial funcțional.

 

Responsabil proiect: Livia Apostol

E-mail: livia.apostol@bioresurse.ro