Proiecte

Selecția, conservarea și valorificarea biodiversității levurilor din microbiota viticolă zonală

2019-01-20

Proiect "Selecția, conservarea și valorificarea biodiversității levurilor din microbiota viticolă zonală"

Program Sectorial ADER MADR 2022

Proiect: ADER 7.1.2./2019

Autoritate contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Perioadă de realizare a proiectului: 11.10.2019-10.12.2022

Coordonator de proiect: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Calugărească

Buget IBA: 60.000 lei

 

Obiectivul proiectul:  Menținerea și gestionarea diversității și a dinamicii microbiotei levuriene în relație cu calitățile senzoriale ale vinului.

 

Obiective specifice: 

 1. Evaluarea diversității genofondului autohton de drojdii de vinificație:
 • Actualizarea bazei de date privind selecția drojdiilor valoroase de vinificație la nivel național
 • Studii de încadrare taxonomică și identificare a drojdiilor de vinificație
 • Reactivarea tulpinilor de drojdii oenologice existente în colecții
 1. Evaluarea performantelor metabolice si enologice ale tulpinilor de drojdii in anumite conditii de crestere:
 • Testarea în condiții de laborator a viabilității celulare
 • Screening calitativ pentru evidențierea activității extracelulare;
 • Caracterizarea metabolică a drojdiilor de vinificație
 • Realizarea culturilor de drojdii simple, duble sau/și secvențiale în funcție de profilul enzimatic și caracterele metabolice ale tulpinilor. 

 3.Testarea tulpinilor selectate la nivel de microvinificație și analiza fizico-chimica și organoleptică a vinurilor obținute:

 • Obținerea de vinuri roșii și albe cu ajutorul tulpinilor selectate 
 • Procesarea strugurilor și obținerea musturilor din soiuri de viță de vie autohtone;
 • Reactivarea tulpinilor de interes și pregătirea inoculului
 • Însămânțarea musturilor la nivel pilot și supravegherea fermentației
 • Analiza fizico-chimică și organoleptică a vinurilor obținute (Profil compozitional; Profil senzorial al vinurilor)
 1. Crearea unei colecții de germoplasma levuriană la nivel național:
 • Realizarea unei colecții naționale de drojdii autohtone Saccharomyces și non – Saccharomyces.
 1. Promovarea şi diseminarea rezultatelor obtinute:
 • Diseminare pe scară largă prin comunicarea şi publicarea naţională a rezultatelor;
 • Participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, simpozioane naţionale/internaţionale, workshopuri);
 • Vizite de lucru /schimburi de bună practică. 

 

Responsabil proiect IBA: Fulvia Ancuța Manolache

E-mail: fulvia.manolache@yahoo.com