Proiecte

Prim - Performanță și inovare în management

2018-01-23

Contract:

nr. POCU 227/3/8/117868

Autoritate contractantă: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman

Perioadă de realizare a proiectului: 08.05.2018-07.05.2019

Buget: 3.764.115,63 lei

Obiectivul proiectul: imbunatatirea competentelor manageriale, antreprenoriale si de management a resurselor umane, precum si a capacitatii de a utiliza si promova instrumente, metode, practici si standarde inovative si incluzive actuale de management pentru 510 manageri, antreprenori si angajati ai departamentelor de resurse umane din sectoarele cu potential competitiv si inalta specializare: Turism si ecoturim, Procesarea alimentelor si bauturilor si Textile si pielarie, din Regiunea Centru si sprijinirea a 48 de IMM in vederea revizuirii/ dezvoltarii unor planuri strategice pe termen lung.

Obiective specifice:

cresterea nivelului de constientizare privind importanta si necesitatea formarii profesionale continue in randul intreprinderilor din sectoare economice competitive si inalt specializate - Turism si ecoturim, Procesarea alimentelor si bauturilor si Textile si pielarie din Regiunea Centru printr-o campanie de constientizare directionata spre cel putin 600 de persoane (manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane) proveniti de la minim 50 de intreprinderi din zona, pe durata a 12 luni;

dezvoltarea profesionala a 510 manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane din minim 50 de intreprinderi care activeaza in Turism si ecoturim, Procesarea alimentelor si bauturilor si Textile si pielarie -sectoare economice cu potential competitiv si de specializare inteligenta, din Regiunea Centru;

Dezvoltarea si testarea unui cadru de planificare strategica sustenabil in randul a minim 48 de IMM din sectoarele cu potential competitiv si specializare inteligenta: Turism si ecoturim, Procesarea alimentelor si bauturilor si Textile si pielarie din Regiunea Centru, pe parcursul a 10 luni.

Responsabil proiect: Lavinia Mariana Berca

E-mail: laviniamariana.berca@gmail.com

Beneficiar:

IBA Bucuresti

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

Contract nr. POCU 227/3/8/117868

Autoritate contractantă: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman

Perioadă de realizare a proiectului: 08.05.2018-07.05.2019

Buget: 3.764.115,63 lei

Obiectivul proiectul: imbunatatirea competentelor manageriale, antreprenoriale si de management a resurselor umane, precum si a capacitatii de a utiliza si promova instrumente, metode, practici si standarde inovative si incluzive actuale de management pentru 510 manageri, antreprenori si angajati ai departamentelor de resurse umane din sectoarele cu potential competitiv si inalta specializare: Turism si ecoturim, Procesarea alimentelor si bauturilor si Textile si pielarie, din Regiunea Centru si sprijinirea a 48 de IMM in vederea revizuirii/ dezvoltarii unor planuri strategice pe termen lung.

Obiective specifice:

cresterea nivelului de constientizare privind importanta si necesitatea formarii profesionale continue in randul intreprinderilor din sectoare economice competitive si inalt specializate - Turism si ecoturim, Procesarea alimentelor si bauturilor si Textile si pielarie din Regiunea Centru printr-o campanie de constientizare directionata spre cel putin 600 de persoane (manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane) proveniti de la minim 50 de intreprinderi din zona, pe durata a 12 luni;

dezvoltarea profesionala a 510 manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane din minim 50 de intreprinderi care activeaza in Turism si ecoturim, Procesarea alimentelor si bauturilor si Textile si pielarie -sectoare economice cu potential competitiv si de specializare inteligenta, din Regiunea Centru;

Dezvoltarea si testarea unui cadru de planificare strategica sustenabil in randul a minim 48 de IMM din sectoarele cu potential competitiv si specializare inteligenta: Turism si ecoturim, Procesarea alimentelor si bauturilor si Textile si pielarie din Regiunea Centru, pe parcursul a 10 luni.

Responsabil proiect: Lavinia Mariana Berca

E-mail: laviniamariana.berca@gmail.com